ITIL i Zarządzanie usługami / ITIL® Intermediate - Capability Stream

ITIL_SOA ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 900,00 zł
Cena promocyjna: 3 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 35 (S: 35) Kredyty ITIL: 4

W trakcie tego pięciociodniowego szkolenia uczestnik pogłębi wiedzę z poziomu kursu "ITIL®Foundation" w obszarze oferowania i kontraktowania usług IT oraz zarządzania poziomem ich świadczenia. Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z tworzeniem katalogu usług i umów SLA oraz zarządzania dostawcami. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "ITIL® Intermediate Qualification: Service Offerings & Agreements" wydawany przez organizację akredytującą.

Uczestnicy

Na szkolenie ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA) zapraszamy pracowników operacyjnych, kadrę kierowniczą średniego szczebla, kierowników zespołów, właścicieli procesów, właścicieli usług IT, konsultantów, audytorów, oficerów bezpieczeństwa IT oraz profesjonalistów IT związanych z zarządzaniem usługami informatycznymi i infrastrukturą IT, tworzeniem oferty IT oraz umów SLA. Również osoby szukające możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania usługami IT, tworzeniem oferty IT oraz umów SLA.

Wymagania wstępne
 • Znajomość języka angielskiego

 • Certyfikat "ITIL® Foundation" (w wersji V3 lub 2011) lub "ITIL® V2 Foundation" wraz z certyfikatem "ITIL®Foundation Bridge"

Czego się nauczysz
 • tworzenia katalogu usług i umów SLA oraz zarządzania dostawcami.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Proces Zarządzania portfelem usług (Service Portfolio Management)

 • Proces Zarządzania katalogiem usług (Service Catalogue Management)

 • Proces Zarządzania poziomem świadczenia usług (Service Level Management)

 • Proces Zarządzania popytem (Demand Management)

 • Proces Zarządzania dostawcami (Supplier Management)

 • Proces Zarządzania finansowego usługami IT (Financial Management)

 • Proces Zarządzania strategicznego usługami IT (Strategy Management for IT Services)

 • Proces Koordynacji projektowania (Design Coordination)

 • Wyzwania technologiczne

 • Role i zakres ich obowiązków

 • Egzamin próbny oraz omówienie wyników

 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Service Offerings &amp; Agreement.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, słownik pojęć i skrótów, próbny egzamin z kluczem odpowiedzi. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja:szkolenie zgodne z ITIL® 2011; Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
ITIL Accredited Training Organization logo® oraz ITIL Approved Examination Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_ITIL_SOA - Egzamin ITIL® Intermediate - Service Offerings & Agreements (SOA)

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 950 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.
 • Warunki przystąpienia: ukończone szkolenie Ukończenie szkolenia ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreement, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Kopia certyfikatu „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL® V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL®Foundation Bridge”
 • Forma egzaminu: elektroniczna.
 • Język egzaminu: angielski.
 • Metoda: test.
 • Czas trwania: 90 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 120 minut
 • Liczba pytań: 8 pytań bazujących na scenariuszach, do każdego pytania można wybrać jedną z czterech odpowiedzi za 5, 3, 1 lub 0 punktów
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28 z 40 możliwych punktów)
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie