Szkolenia z rozwiązań grupy Asseco / Akademia Leo

ASSECO Leo_Leasing Leo Leasing

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 600,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia zapewnienie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie obsługi programu Leo Leasing.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga znajomości programu Leo Leasing w zakresie obsługi nowych, aktywnych i kończących się umów leasingowych.
Wymagania wstępne
Szkolenie jest dedykowane osobom nie mającym wcześniejszych podstaw i zapewnia minimum wiedzy pozwalającej na wykorzystanie aplikacji Leo Leasing do obsługi umów leasingu.
Czego się nauczysz
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał:

- obsługiwać kartoteki kontrahentów,

- zakładać nowe kontrakty,

- obsługiwać aktywne kontrakty,

- rejestrować cesję umów i ich zamykanie.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
1. Wprowadzenie do modułu LEO Leasing

1.1. Kartoteka kontrahentów

1.2. Wprowadzanie nowego kontrahenta

1.3. Edycja/zmiana/usuwanie danych kontrahenta

1.4. Filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów

2. Obsługa nowego kontraktu

2.1. Ręczne wprowadzenie kontraktu

2.2. Wprowadzenie parametrów finansowych kalkulacji

2.3. Wprowadzenie partnerów i przypisanie ich do kontraktu

2.4. Wyszukiwanie i przeglądanie danych kontraktu

2.5. Edycja/usuwanie kontraktu

2.6. Obsługa przypomnień i zdarzeń

2.7. Utworzenie i przypisanie do kontraktu pozycji środka trwałego

2.8. Wprowadzenie danych faktury zakupu środka trwałego

2.9. Rejestracja protokołu przekazania środka trwałego

2.10. Wystawienie faktury inicjalnej

2.11. Aktywowanie kontraktu

3. Obsługa aktywnego kontraktu

3.1. Wystawienie faktur okresowych

3.2. Korekta faktury do kontraktu

3.3. Polisa – zarejestrowanie składek

3.4. Zarejestrowanie informacji o szkodzie

3.5. Przeglądanie danych historycznych

4. Aneksowanie kontraktu

4.1. Wydłużenie/skrócenie kontraktu

4.2. Zmiana parametrów finansowania

4.3. Zmiana dnia płatności

4.4. Korekta wartości początkowej

4.5. Zwiększenie/zmniejszenie wartości kontraktu

4.6. Ręczna edycja kalkulatora

4.7. Kalkulacja nieliniowa

4.8. Wprowadzenie nowej stopy

4.9. Rekalkulacja z wykorzystaniem wskaźników XIBOR

4.10. Zakończenie renegocjacji kontraktu

4.11. Wygenerowanie dokumentów do aneksu

4.12. Akceptacja aneksu

4.13. Cesja umowy

5. Zamknięcie kontraktu

5.1. Rozliczenie kont

5.2. Rozliczenie kontraktu

Terminy szkoleń