Szkolenia IT / Altova / XML

ALT XML104 Przetwarzanie dokumentów XML (XSD, XSLT, XPath)

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 500,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Celem tego szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z zastosowaniem języka XSLT w dokumentach XML, zastosowaniem operatorów i funkcji XPath, zastosowaniem elementów XSLT w dokumentach XML, formatowaniem dokumentów wynikowych, tworzeniem i edytowaniem szablonów, tworzeniem definicji schematów XML, zastosowaniem schematów XML w dokumentach XML, definiowaniem atrybutów i przestrzeni nazewniczych w dokumentach wynikowych, zastosowaniem elementów języka XSLT w złożonych dokumentach XML, zastosowaniem interfejsu i metod DOM w dokumentach XML, osadzania dokumentów XML i elementów języka XSLT w stronach HTML, przesyłaniem danych XML z przeglądarki do serwera Web.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się także i stosują praktycznie programy Altova -XMLSpy, StyleVision, MapForce.
Wymagania wstępne
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową znajomość tworzenia aplikacji Web, umiejętność programowania w językach skryptowych VB  lub Jscript lub innych podobnym języku oraz podstawowa umiejętność tworzenia dynamicznych stron WWW.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Przegląd zagadnień związanych z dokumentami XML i elementami języka XSLT
  • Posługiwanie się operatorami i funkcjami XPath
  • Wprowadzenie do transformacji XSLT
  • Porządkowanie i kontrola dokumentów wynikowych
  • Programowanie z zastosowaniem elementów i funkcji języka XSLT
  • Definiowanie  typów danych i gramatyki XML
  • Tworzenie i zmienianie struktury dokumentu XML za pomocą XSLT
  • Jednoczesny dostęp do wielu dokumentów XML za pomocą XSLT
  • Język opisu formatowania XSL-FO
  • Nowe elementy standardu XSLT 2.0
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały autorskie ściśle związane z programem szkolenia.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń