Szkolenia z rozwiązań grupy Asseco / Akademia Certum

ASSECO EIDAS2 Eidas - Identyfikacja elektroniczna i uwierzytelnianie danych - szkolenie tradycyjne

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 645,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy odnośnie zmian w przepisach dotyczących identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania danych, wprowadzanych w związku z unifikacją tych przepisów w Unii Europejskiej (rozporządzenie eIDAS).

Do kogo skierowane jest to szkolenie
 • pracownicy administracji publicznej, uczestniczący lub przewidziani do uczestniczenia w procesie realizacji e-usług w urzędzie,
 • przedstawiciele sektora przedsiębiorców, będącego jedną z przewidywanych grup beneficjentów usług stanowiących przedmiot rozporządzenia.
Wymagania wstępne
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • umiejętność poruszania się po oprogramowaniu zgodnym z systemami z rodziny Windows
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podstawy prawne elektronicznej identyfikacji po 1 lipca 2016
 • Elektroniczna identyfikacja
 • Usługi zaufania
 • Podpis elektroniczny
 • Pieczęć elektroniczna
 • Bezproblemowa walidacja i weryfikacja podpisów elektronicznych z wykorzystaniem narzędzia WebNotarius
 • Zmiany w funkcjonowaniu administracji publicznej po wejściu w życie przepisów eIDAS (oraz nowych przepisów krajowych)
 • Rozporządzenie eIDAS - nowe możliwości dla biznesu

Terminy szkoleń