Szkolenia z rozwiązań grupy Asseco / Akademia Leo

ASSECO Leo_FK Leo FK

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 600,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia zapewnienie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie obsługi programu Leo FK.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga znajomości programu Leo FK w zakresie obsługi księgowej umów leasingu.
Wymagania wstępne
Szkolenie jest dedykowane osobom nie mającym wcześniejszych podstaw i zapewnia minimum wiedzy pozwalającej na wykorzystanie aplikacji Leo FK do obsługi księgowej umów leasingu.
Czego się nauczysz
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał:

- księgować dokumenty dotyczące umów leasingu,

- rozliczać rozrachunki z Korzystającymi,

- fakturować i refakturować,

- obsługiwać rejestry VAT i generować raporty.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
1. Wprowadzenie do modułu LEO FK
2. Plan kont

2.1. Wprowadzanie kont i przeglądanie danych konta syntetycznego

2.2. Przykłady zastosowania kartotek

2.3. Obsługa konta w planie

2.4. Wybieranie wielu kont

3. Księgowanie operacji

3.1. Rejestracja i przeglądanie dokumentów

3.2. Wprowadzanie i zapisywanie do księgi

3.3. Importowanie dokumentu księgowego z pliku programu Excel

3.4. Wyszukiwanie i sortowanie dokumentów księgowych

3.5. Filtrowanie dokumentów księgowych

3.6. Wprowadzanie i zapisywanie do bufora dokumentów księgowych

3.7. Automatyczne generowanie pozycji dokumentu księgowego

4. Obsługa listy dokumentów wstępnie zaksięgowanych

4.1. Masowe księgowanie dokumentów w okresie sprawozdawczym

4.2. Korygowanie dokumentów księgowych

5. Obsługa modułu płatności przychodzących

5.1. Importowanie płatności przychodzących

5.2. Rozliczanie płatności

6. Obsługa zestawień i wydruków

6.1. Przeglądanie listy dokumentów zaksięgowanych

6.2. Drukowanie zestawień

7. Obsługa rejestrów VAT

7.1. Definicje rejestrów VAT

7.2. Parametry powiązań rejestru VAT z dokumentami

7.3. Sporządzanie i wydruk rejestru

8. Obsługa Rozrachunków

8.1. Wprowadzenie pojęć: transakcja pierwotna i rozliczająca

8.2. Praca z filtrem przy analizowaniu rozrachunków

8.3. Wydruki raportów z należności i zobowiązań

8.4. Wydruki not odsetkowych i wezwań do zapłaty

8.5. Wydruk raportu należności przeterminowanych

8.6. Wydruki potwierdzeń sald

Terminy szkoleń