Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AW_05 Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 900,00 zł
Cena promocyjna: 2 300,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 300,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Warsztat praktyk Agile i Agile Mindset skupione jest na koncepcji zwinności, podstawowych agile’owych zasadach oraz korzyściach i zagrożeniach wynikających ze zwinnego działania. To szkolenie stanowi solidną podstawę do wyboru metodyk oraz sposobu pracy, a także pokazuje typowe zwinne narzędzia, na które można natknąć się pracując z innymi firmami działającymi zwinnie. Część z nich można zastosować też w swoich zespołach, niezależnie od aktualnego trybu pracy.

Warsztat realizowany jest:
W formie Tradycyjnej - trwa 2 dni, czyli łącznie 16 godzin lekcyjnych,
W formie Wirtualnej Klasy - trwa łącznie 12 godzin lekcyjnych i może być realizowany w następujących układach:
  • 3 dni w sesjach po 4 godziny lekcyjne - realizowane od 09:00 lub od 13:30,
  • 2 dni w sesjach po 6 godzin lekcyjnych (warsztat weekendowy).

 

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy potrzebują lepiej zrozumieć podejście zwinne (agile). Idealny będzie zarówno dla tych, którzy będą współpracować z zespołami zwinnymi, chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak i dla osób decyzyjnych (kierownictwo, management), które zastanawiają się nad przeprowadzeniem zwinnej transformacji w swojej organizacji.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Agile. Wyjaśnimy co to znaczy "podejście zwinne", czym różni się od klasycznego podejścia do realizowania prac. Wskażemy różnice pomiędzy podejściem projektowym, a produktowym, a także pomiędzy waterfallem, a podejściem zwinnym (agile).
  • Agile Mindset. Sama chęć nie wystarczy. Żeby wdrożyć podejście zwinne z sukcesami, należy kierować się pewnymi wartościami. Omówimy słynne Agile Manifesto, 12 Zasad Zwinnego Tworzenia Oprogramowania i zobaczymy, jak wygląda przepis na zwinność.
  • MVP. Nieodłącznym elementem działania w sposób zwinny jest koncepcja Minimum Viable Product. Nie tylko pokażemy, czym MVP jest, ale także wspólnie przećwiczymy budowę i wybieranie najważniejszych rzeczy do zrobienia. Poznamy także kilka sposobów na priorytetyzowanie.
  • Wymagania. Systemy, a nie cele. Wymagania, a nie zadania. Wspólnie zastanowimy się czym jest wartość biznesowa i jak wybrać właściwy kierunek działania, aby osiągnąć korzyści jak najszybciej.
  • Szacowanie i terminy. W podejściu zwinnym również możemy planować i harmonogramować nasze prace. Zwykle jednak robimy to trochę inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni. Stąd też pokażemy kilka sposobów na zwinne szacowanie pracy, a także budowę harmonogramu i roadmapy.
  • Metodyki. Pokrótce zaprezentujemy i porównamy kilka wybranych metodyk z pod znaku agile. Omówimy najpopularniejsze - Scruma i Kanbana, a także wspominmy o szerokim wachlarzu metodyk skalowanych (Nexus, LeSS, Scrum@Scale) i tych, które zorientowane są na całe organizacje (SAFe, AgilePM). Nie zapomnimy też wyjaśnić czym dokładnie jest "Spotify model".
  • Praktyki. W ramach poznawania zwinności nie zapomnimy o najlepszych praktykach, ale też przećwiczmy je w praktyce. Trudno mówić o samoorganizacji, empiryzmie, ciągłym doskonaleniu nie wcielając w tego w życie. Dlatego w ramach czterech bloków szkoleniowych przeprowadzimy retro, nauczymy się pracować jako zespoły i przekonamy się, co możemy wykorzystać już dzień po szkoleniu
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń