Szkolenia IT / Microsoft / Azure

AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin
Szkolenia Microsoft z 50% rabatem

Szkolenie objęte promocją

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 500,00 zł
Cena promocyjna: 3 325,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 750,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 750,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

This course provides students with the skills and knowledge required to successfully create and maintain the cloud and edge portions of an Azure IoT solution. The course includes full coverage of the core Azure IoT services such as IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights, and more. In addition to the focus on Azure PaaS services, the course includes sections on IoT Edge, device management, monitoring and troubleshooting, security concerns, Azure Digital Twins, and Azure IoT Central.

 

Benefits
After completing the training you will be able to:

 • Create, configure, and manage an Azure IoT hub.
 • Provision devices by using IoT Hub and DPS, including provisioning at scale.
 • Establish secure 2-way communication between devices and IoT Hub.
 • Implement message processing by using IoT Hub routing and Azure Stream Analytics.
 • Configure the connection to Time Series Insights and support business integration requirements.
 • Implement IoT Edge scenarios using marketplace modules and various edge gateway patterns.
 • Implement IoT Edge scenarios that require developing and deploying custom modules and containers.
 • Implement device management using device twins and direct methods.
 • Implement solution monitoring, logging, and diagnostics testing.
 • Recognize and address security concerns and implement Azure Security Center for IoT.
 • Build an Azure Digital Twins solution that integrates upstream and downstream services.
 • Build an IoT Solution by using Azure IoT Central and recognize SaaS opportunities for IoT.


Target audience:
The Azure IoT Developer is responsible for the implementation and the coding required to create and maintain the cloud and edge portion of an IoT solution. In addition to configuring and maintaining devices by using Azure IoT services and other Microsoft tools, the IoT Developer also sets up the physical devices and is responsible for maintaining the devices throughout the life cycle. The IoT Developer implements designs for IoT solutions, including device topology, connectivity, debugging and security. For Edge device scenarios, the IoT Developer also deploys compute/containers and configures device networking, which could include various edge gateway implementations. The IoT Developer implements designs for solutions to manage data pipelines, including monitoring and data transformation as it relates to IoT. The IoT Developer works with data engineers and other stakeholders to ensure successful business integration. IoT Developers should have a good understanding of Azure services, including data storage options, data analysis, data processing, and the Azure IoT PaaS versus SaaS options. IoT Developers should have basic programming skills in at least one Azure-supported language, including C#, Node.js, C, Python, or Java.

 

Prerequisites:

To be successful in this course, learners should have the following:

 • Cloud Solution Awareness: Students should have experience using the Azure Portal and a basic understanding of PaaS, SaaS, and IaaS implementations.
 • Software Development Experience: Software development experience is a prerequisite for this course, but no specific software language is required, and the experience does not need to be at a professional level. 
 • Data Processing Experience: General understanding of data storage and data processing is a recommended but not required. 
 • Free online: Azure Fundamentals (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/azure-fundamentals/)
 • Instructor-led course: AZ-900: Azure Fundamentals (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/az-900t01)
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Module 1: Introduction to IoT and Azure IoT Services
 • Module 2: Devices and Device Communication
 • Module 3: Device Provisioning at Scale
 • Module 4: Message Processing and Analytics
 • Module 5: Insights and Business Integration
 • Module 6: Azure IoT Edge Deployment Process
 • Module 7: Azure IoT Edge Modules and Containers
 • Module 8: Device Management
 • Module 9: Solution Testing, Diagnostics, and Logging
 • Module 10: Azure Security Center and IoT Security Considerations
 • Module 11: ADT
 • Module 12: Build an IoT Solution with IoT Central
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.