Szkolenia IT / Microsoft / Azure

AZ-300 Azure Solutions Architect - Technologies

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 950,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 950,00 zł
Cena promocyjna: 1 975,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu Czego się nauczysz
After completing this course, students should be able to:
AZ-300T01:
 • Managing Azure Subscriptions and Resources
 • Implementing and Managing Storage
 • Deploying and Managing VMs
 • Configuring and Managing Virtual Networks
 • Managing Identities using Azure Active Directory
AZ-300T02:
 • Evaluating and Performing Server Migration to Azure
 • Implementing and Managing Application Services
 • Implementing Advanced Virtual Networking.
 • Securing Identities using Azure AD.
AZ-300T03:
 • Design and Connectivity Patterns
 • Hybrid Networking
 • Address Durability of Data and Caching
 • Measure Throughput and Structure of Data Access
AZ-300T04:
 • Use shell commands to create an App Service Web App
 • Create Background Tasks
 • Use Swagger to document an API
 • Create a reliable service
 • Create a Reliable Actors app
 • Hands-on with Reliable collections
 • Understand the Azure Container Registry
 • Use Azure Container instances
AZ-300T06:
 • How to configure a message-based integration architecture
 • Understand how to Develop for Asynchronous Processing
 • Begin creating apps for Autoscaling
 • Understand Azure Cognitive Services Solutions
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Outline
AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure
 • Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources
 • Module 2: Implementing and Managing Storage
 • Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)
 • Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks
 • Module 5: Managing Identities
AZ-300T02: Implementing Workloads and Security
 • Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure
 • Module 2: Implementing and Managing Application Services
 • Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking
 • Module 4: Securing Identities
AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions
 • Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions
 • Module 2: Hybrid Networking
 • Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access
AZ-300T04: Creating and Deploying Apps
 • Module 1: Creating Web Applications using PaaS
 • Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric
 • Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure
AZ-300T06: Developing for the Cloud
 • Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions
 • Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture
 • Module 3: Developing for Asynchronous Processing
 • Module 4: Developing for Autoscaling
 • Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions
 • Module 6: Develop for Azure Storage
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń