Szkolenia IT / Microsoft / Azure

AZ-400T01-T07 Azure DevOps Engineer

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

The five-day AZ-400T01-T07 Azure DevOps Engineer Expert training (exam AZ-400) includes the following modules:
AZ-400T01 Implementing DevOps Development Processes,
AZ-400T03 Implementing Continuous Delivery,
AZ-400T04 Implementing Dependency Management,
AZ-400T05 Implementing Application Infrastructure,
AZ-400T06 Implementing Continuous Feedback,
AZ-400T07 Designing a DevOps Strategy.

 
Benefits:
After completing this course, students should be able to:
AZ-400T01:
 • Describe the benefits of using source control
 • Migrate from TFVC to Git
 • Scale Git for Enterprise DevOps
 • Implement and manage build infrastructure
 • Manage application config & secrets
 • Implement a mobile DevOps strategy
AZ-400T03:
 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process, and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool
 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely, using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using, alerts, service hooks and reports
 • Create a release gate
 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
AZ-400T04:
 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance
 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds
AZ-400T05:
 • Apply infrastructure and configuration as code principles
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies, such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI
 • Describe deployment models and services that are available with Azure
 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster
 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform
 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure
AZ-400T06:
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools
 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
AZ-400T07:
 • Plan for the transformation with shared goals and timelines.
 • Select a project and identify project metrics and KPIs.
 • Create a team and agile organizational structure.
 • Develop a project quality strategy.
 • Plan for secure development practices and compliance rules.
 • Migrate and consolidate artifacts.
 • Migrate and integrate source control measures.

 

Target audience:
Students in this course are interested in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Outline AZ-400T01-T07:
AZ-400T01 Implementing DevOps Development Processes,

 • Module 1: Getting started with Source ControlLessons
 • Module 2: Scaling git for enterprise DevOpsLessons
 • Module 3: Implement & Manage Build InfrastructureLessons
 • Module 4: Managing application config & secretsLessons
 • Module 5: Implement a mobile DevOps strategyLessons

AZ-400T03 Implementing Continuous Delivery,

 • Module 1: Design a Release StrategyLessons
 • Module 2: Set up a Release Management WorkflowLessons
 • Module 3: Implement an appropriate deployment patternLessons

AZ-400T04 Implementing Dependency Management,

 • Module 1: Designing a Dependency Management StrategyLessons
 • Module 2: Manage security and compliance

AZ-400T05 Implementing Application Infrastructure,

 • Module 1: Infrastructure and Configuration Azure ToolsLessons
 • Module 2: Azure Deployment Models and ServicesLessons
 • Module 3: Create and Manage Kubernetes Service InfrastructureLessons
 • Module 4: Third Party and Open Source Tools available with AzureLessons
 • Module 5: Implement Compliance and Security in your InfrastructureLessons
 • Module 6: Course Completion

AZ-400T06 Implementing Continuous Feedback,

 • Module 1: Recommend and design system feedback mechanismsLessons
 • Module 2: Implement process for routing system feedback to development teamsLessons
 • Module 3: Optimize feedback mechanisms

AZ-400T07 Designing a DevOps Strategy.

 • Module 1: Planning for DevOpsIn this module, students will learn about transformation planning, project selection, and team structures. Lessons
 • Module 2: Planning for Quality and SecurityIn this module, students will learn about developing a quality strategy and planning for secure development. Lessons
 • Module 3: Migrating and Consolidating Artifacts and Tools
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń