Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgileBA_PRACT AgileBA® Practitioner

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 750,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU:14 (T: 10, L: 2, S: 2)

Dwudniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami (według AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej.

Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia skutecznym analitykiem biznesowym, który pracuje w zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:

 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych sposobów pracy.


Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgileBA Practitioner wydany przez APMG.

Czego się nauczysz 
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego na poziomie Practitioner w podejściu zwinnym.
 • Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań przewodnika AgileBA i zastosujesz je w przykładowym projekcie, co jest niezbędne na egzaminie na poziomie Practitioner.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych, analityków zmian, menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku. Dla osób które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu AgileBA.
 
Wymagania wstępne 
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących analizy biznesowej prowadzonej w środowisku zwinnym.
 • Certyfikat AgileBA na poziomie Foundation.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Podstawy analizy biznesowej:
 • Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM):
 • Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
 • Zrozumienie środowiska biznesowego organizacji.
 • Strategia i organizacja:
 • Analiza środowiska biznesowego za pomocą właściwych technik.
 • Implementacja strategii organizacji.
 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy oraz zarządzanie komunikacją.
 • Stosowanie kluczowych technik DSDM:
 • Praktyczne stosowanie Warsztatów Facylitowanych, modelowania i prototypowania, Stosowania Timeboxów oraz Rozwoju Iteracyjnego w fazach procesu DSDM oraz odpowiednie wykorzystanie ról DSDM.
 • Zarządzanie wymaganiami:
 • Identyfikacja różnych poziomów wymagań (Historyjki Użytkownika), podejść do badania i zbierania wymagań oraz ich praktyczne zastosowanie w procesie DSDM.
 • Praktyczne stosowanie priorytetyzacji MoSCoW, role związane z użyciem priorytetyzacji w projekcie DSDM.
 • Praktyczne definiowanie kryteriów akceptacji dla wymagań w fazach DSDM oraz ich późniejsza weryfikacja w postaci testowania (wykorzystanie różnych typów testów).
 • Przygotowanie do egzaminu AgileBA® na poziomie Practitioner.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych.
 • Język szkolenia: polski.
 • Język materiałów: angielski.
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób.
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Zakłada się, że uczestnik szkolenia posiada już własny podręcznik „AgileBA® - Agile Business Analysis Handbook”.
 • Istnieje możliwość zakupu obowiązkowego podręcznika: „AgileBA® - Agile Business Analysis Handbook" w cenie 200 PLN.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.


AgileBA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

egz_AgileBA_PRACT - Egzamin AgileBA® PRACTITIONER

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1150 PLN

Egzamin realizowany w formie vouchera.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia do egzaminu:
  • - Ukończenie szkolenia AgileBA® Practitioner
  • - Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test złożonego, wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 20 punktów na pytanie
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (40 punktów).

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 23-02 do 24-02-2022