Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgilePGM_FOUND Agile PgM® Foundation

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 650,00 zł
Cena promocyjna: 1 450,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
(PDU: 14 - T: 10, S:4)

Dwudniowe szkolenie, podczas którego przedstawiamy techniki i narzędzia zarządzania programami zgodnie z zasadami zwinnego zarządzania. Szkolenie przygotowuje do świadomego prowadzenia programu zarządzanego z wykorzystaniem Agile. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePgM® Foundation wydany przez APMG.


Uczestnicy

Wszystkie osoby biorące udział w programach lub projektach wchodzących w skład programów (niezależnie od branży i tematyki). W szczególności są to kierownicy programów, kierownicy zmian biznesowych, członkowie biur programów, zespołów zarządzania projektami wchodzących w skład programów lub Ci, którzy ich nadzorują. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania programami, które charakteryzują się dużą zmiennością oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Wymagania wstępne
 • Ukończenie innego szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Czego się nauczysz
 • Stosowania nowoczesnych i bardziej zaawansowanych metod zarządzania programami, dzięki czemu z sukcesem poprowadzisz zwinne programy
 • Różnych stylów zarządzania potrzebne do skutecznego prowadzenia udanych programów.
 • Czym różnią się programy zwinne do tradycyjnych, dzięki czemu będziesz w stanie sam dostosować metody zarządzania do sytuacji w swojej organizacji
 • Łączenia zwinnych metod zarządzania z tradycyjnymi, aby zapewnić ciągłe dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego
 • Jak współpracować z wszystkimi zainteresowanymi stronami programu i jak promować taką współpracę, dzięki czemu będziesz miał stały wglądu w to, co się dzieje w programie
 • W jaki sposób osiągnąć lepszą komunikację i kontrolę nad programami bez przekraczania budżetu programu, ram czasowych i wizji
 • Poprzez ciągłe osiąganie kolejnych korzyści i weryfikację celów programu dokonasz zmian transformacyjnych w swojej organizacji szybciej, po niższych kosztach i z mniejszym ryzykiem
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Oraz co to znaczy zwinny program?
 • Podstawy AgilePgM® - ograniczenia projektu/programu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePgM® oraz przegląd pięciu pryncypiów AgilePgM®
 • Procesy i produkty AgilePgM® - środowisko zarządcze programu AgilePgM®. Przegląd typowych faz programu AgilePgM® oraz produktów z nimi związanych.
 • Planowanie programów zwinnych – podejście do planowania w AgilePgM®. Różne horyzonty planowania. Stany pośrednie w programie (transze). Priorytetyzacja oraz szacowanie. Planowanie a kluczowe produkty programu.
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu programu, zespołu dostarczania potencjałów i role wspierające.
 • Angażowanie interesariuszy – znaczenie interesariuszy w programie. Typowe kroki angażowania interesariuszy oraz waga komunikacji.
 • Ład zarządczy programu (Governance) – podejście do monitorowania i kontroli. Punkty przeglądów (bramki decyzyjne). Co warto monitorować i jak wpływa na to komunikacja i kultura. Zarządzanie ryzykami.
 • Jakość – filozofia „good enough quality”. Jakość w programie a w projekcie. Wytyczne (procesy) organizacji a programu w zakresie jakości. Zarządzanie konfiguracją a jakość.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem, AgilePgM® - Agile Programme Management Handbook.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu. Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.
AgilePgM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa  zastrzeżone.

egzAgilePgM_FOUND - Egzamin Agile PgM Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 650 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePGM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie