Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgilePM_F+AgileBA_F AgilePM Foundation + AgileBA Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 850,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 550,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 550,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU:21 (T:15, L:3, S:3)

Trzydniowe szkolenie przedstawia kluczowe aspekty zwinnego zarządzania projektami. Przygotowuje do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile.

Podczas szkolenia uzyskasz również wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia skutecznym analitykiem biznesowym, który pracuje w zespole projektowym. Szkolenie potwierdzi Twoją zdolność do:
 • Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projektów w zwinnym środowisku.
 • Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i pracy zespołowej.
 • Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych sposobów pracy.

Szkolenie przygotowuje do egzaminów pozwalających uzyskać dwa międzynarodowe certyfikaty AgilePM Foundation oraz AgileBA® Foundation wydane przez APMG.
 
 
Czego się nauczysz
 • Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile.
 • Poznasz metodykę AgilePM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia.
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązków Analityka Biznesowego w podejściu zwinnym oraz poznasz techniki i praktyki analizy biznesowej w podejściu zwinnym.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgilePM i AgileBA®, niezbędne do zdania egzaminów na poziomie Foundation.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów projektów, właścicieli produktów, analityków biznesowych, analityków zmian, analityków systemowych i twórców rozwiązań w zwinnym środowisku.
 
Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami i analizy biznesowej.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM.
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające.
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania do projektu. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zwinnym projektem - style zarządzania - kluczowe rekomendacje.
 • Procesy i produkty AgilePM - środowisko zarządcze projektu. Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych.
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację (Warsztaty Facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i Rozwój Iteracyjny).
 • Priorytetyzacja i Stosowanie Timeboxów - technika priorytetyzacji MoSCoW
 • Sterowanie projektem Agile. Kluczowe rekomendacje.
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM - lista wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania. Zalecane podejście do monitorowania projektu.
 • Planowanie projektów zwinnych - różnice w stosunku do podejścia kaskadowego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
 • Holistyczny pogląd na biznes i rolę Analityka Biznesowego.
 • Kluczowe techniki używane do analizy środowiska biznesowego oraz pomiaru sukcesu wdrażanych zmian.
 • Uzasadnienie Biznesowe i jego powiązanie ze strategią biznesową. Rekomendacja zawartości Uzasadnienia Biznesowego.
 • Zarządzanie interesariuszami:
 • Kluczowe techniki analizy oczekiwań interesariuszy oraz komunikacji z nimi.
 • Współpraca z interesariuszami przy tworzeniu Uzasadnienia Biznesowego w zwinnym środowisku.
 • Kluczowe techniki DSDM wykorzystywane w projektach zwinnych:
  • Warsztaty Facylitowane.
  • Modelowanie i prototypowanie:
   • Sześć perspektyw modelowania.
   • Techniki modelowania rekomendowane przez Agile BA.
   • Stosowanie pryncypiów DSDM.
  • Rozwój iteracyjny.
  • Rola Analityka Biznesowego w stosowaniu kluczowych technik Agile.
 • Zarządzanie wymaganiami:
  • Historyjki Użytkownika (User Story) i ich hierarchia.
  • Model INVEST – kluczowe elementy umożliwiające dobre zdefiniowanie Historyjki Użytkownika.
  • Model KANO: (trzy typy potrzeb użytkownika oraz dwa wymiary wartości).
  • Cykl życia wymagań w procesie DSDM.
  • Techniki pozyskiwania wymagań.
  • Estymacja wymagań.
 • Rola Analityka Biznesowego przy pracy z Listą Wymagań z Priorytetami.
 • Przygotowanie do egzaminów AgilePM oraz AgileBA na poziomie Foundation.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych.
 • Język szkolenia: polski.
 • Język materiałów: polski.
 • Język egzaminów: polski / angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób.
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Istnieje możliwość zakupu podręczników w formie elektronicznej:
  - „AgileBA® – Agile Business Analysis Handbook” w cenie 170 zł netto
  - "AgilePM® – Agile Project Management Handbook” w języku polskim: 170 zł netto.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminów.
 • Egzamin AgileBA jest przeprowadzany po szkoleniu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.

 

AgilePM® oraz AgileBA® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

egz_ AgilePM_F+AgileBA_F - Egzamin AgilePM Foundation + AgileBA Foundation

Cena netto egzaminów [1 osoba]: 1500 PLN (750+750)

Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Informacje o egzaminie AgilePM® Foundation

 • Warunki przystąpienia:
  • ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: angielski, polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Informacje o egzaminie AgileBA® Foundation

 • Warunki przystąpienia:
  • Ukończenie szkolenia AgileBA® Foundation.
  • Wymagany dowód tożsamości (dokument ze zdjęciem) potwierdzający dane uczestnika.
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 min
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 28-11 do 30-11-2022