Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgilePM_FND_FT Agile Project Management (PM)® Foundation Fast Track - 2 dni

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 650,00 zł
Cena promocyjna: 1 350,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 950,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

To dwudniowe intensywne szkolenie przedstawia techniki i narzędzia zarządzania projektami zgodnie z zasadami zwinnego zarządzania. Przygotowuje do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM Foundation wydany przez APMG.

Uczestnicy szkolenia Fast Track otrzymują dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania w domu w celu przygotowania się do egzaminu. Egzamin odbywa się pod koniec drugiego dnia szkolenia.
Zakup podręcznika „Agile Project Management Handbook” stanowi opcjonalne rozwiązanie dla uczestnika i nie został wliczony w cenę szkolenia.


Czego się nauczysz
Poznasz metodykę Agile®PM (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia;
Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile;
Poznasz kluczowe wskazania AgilePM, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation.

Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie znał kluczowe pojęcia zakresu zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodą Agile®PM a w szczególności: pryncypia, fazy projektu, role, produkty oraz kluczowe praktyki.
Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie mógł być Kierownikiem Projektu lub świadomym członkiem zespołu w projekcie prowadzonym zgodnie z metodą Agile®PM. Oznacza to w szczególności, że posiądzie umiejętności potrzebne do pełnienia jednej z ról.
Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie zgłębiać bardziej zaawansowane elementy metodyki Agile®PM, a w szczególności będzie posiadał podstawy do samodzielnego dostosowywania metodyki do warunków, w jakich będzie realizowany projekt.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) lub są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością zakresu oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Wymagania wstępne
Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym;
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Agile. Co to jest podejście zwinne? Jakie są rodzaje podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM;
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające;
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena projektu. Kluczowe elementy przygotowania do projektu. Zarzadzanie ryzykiem w projekcie;
 • Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje;
 • Procesy i produkty AgilePM - środowisko zarządcze projektu AgilePM. Przegląd typowych faz projektu AgilePM oraz produktów zarządczych z nimi związanych;
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Znaczenie dedykowanych technik wspierających komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny);
 • Priorytetyzacja i Timeboxing - technika priorytetyzacji MoSCoW;
 • Sterowanie projektem Agile - kluczowe rekomendacje;
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM – Lista Wymagań z Priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania. Zalecane podejście do monitorowania projektu;
 • Planowanie projektów zwinnych – różnice w stosunku do podejścia kaskadowego. Plan Dostarczania i Plan Timeboxa. Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski lub polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: akredytowane materiały szkoleniowe, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu oraz książki AgilePM® - Agile Project Management Handbook 2.0 - wydanie polskie, którą uczestnik może dokupić opcjonalnie za dodatkową opłatą 250 PLN netto za 1 szt.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin

Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 
AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.

egzAgilePM_FOUND - Egzamin Agile PM® Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 750 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski, polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna Klasa - wieczorowe
Od 17-10 do 21-10-2022
Od 05-12 do 09-12-2022
Wirtualna klasa
Od 25-10 do 26-10-2022
Od 14-11 do 15-11-2022
Od 28-11 do 29-11-2022 brak ikony
Wirtualna Klasa - weekend
Od 29-10 do 30-10-2022
Warszawa
Od 14-11 do 15-11-2022