Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgilePM_FOUND Agile PM® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU:21 (T:21)

To trzydniowe szkolenie przedstawia techniki i narzędzia zarządzania projektami zgodnie z zasadami zwinnego zarządzania. Przygotowuje do świadomego uczestnictwa lub prowadzenia projektu zarządzanego z wykorzystaniem Agile. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation wydany przez APMG.

Uczestnicy

Osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) lub są członkami komitetów sterujących czy zespołów projektowych. Osoby chcące poznać alternatywną metodykę wobec tradycyjnego podejścia kaskadowego (waterfall), szczególnie przydatną do zarządzania projektami, które charakteryzują się dużą zmiennością oraz silnymi ograniczeniami czasowymi i kosztowymi.

Wymagania wstępne
 • kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami

Czego się nauczysz
 • Poznasz metodykę AgilePM® (Agile Project Management) na poziomie umożliwiającym Ci realizowanie projektów stosujących jej założenia
 • Zrozumiesz różnice pomiędzy podejściem tradycyjnym a zwinnym oraz kluczowe zasady jakimi kierują się projekty stosujące Agile.
 • Poznasz kluczowe wskazania AgilePM®, niezbędne do zdania egzaminu z poziomu Foundation.

Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie znał kluczowe pojęcia zzakresu zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodą Agile ProjectManagement a w szczególności: pryncypia, fazy projektu, role, produkty,praktyki DSDM.
Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie mógł być świadomymuczestnikiem projektu prowadzonego zgodnie z metodą Agile Project Management.Oznacza to w szczególności, że posiądzie umiejętności potrzebne do pełnieniajednej z ról.
Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia będzie w staniesamodzielnie zgłębiać bardziej zaawansowane elementy metodyki Agile ProjectManagement, a w szczególności będzie posiadał podstawy do samodzielnegodostosowywania metodyki do warunków, w jakich będzie musiał realizować projekt.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?
 • Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM® oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®
 • Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne)
 • Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu
 • Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje
 • Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych
 • Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie
 • Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje
 • Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje
 • Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu
 • Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia)

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski lub polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia:  materiały szkoleniowe, AgilePM® - Agile Project Management Handbook, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany emailem. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.
AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.

egzAgilePM_FOUND - Egzamin Agile PM® Foundation

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 650 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski, polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

Warszawa
Od 23-09 do 25-09-2019 brak ikony
Od 07-10 do 09-10-2019 brak ikony
Od 04-11 do 06-11-2019 brak ikony
Kraków
Od 07-10 do 09-10-2019 brak ikony
Od 18-11 do 20-11-2019
Wrocław
Od 21-10 do 23-10-2019
Gdynia
Od 02-12 do 04-12-2019