Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

AgilePM_PRACT Agile PM® Practitioner

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 650,00 zł
Cena promocyjna: 1 200,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU: 14 (T:14)

Dwudniowe akredytowane szkolenie, które ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodę Agile Project Management. Szkolenie daje uczestnikom wiedzę niezbędną do prowadzenia projektu z wykorzystaniem AgilePM® oraz przygotowuje do zdania egzaminu AgilePM® Practitioner. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner wydany przez APMG.


Czego się nauczysz

 • Poznasz metodykę AgilePM®, której wytyczne z powodzeniem zastosujesz we własnych projektach.
 • Poznasz powiązania między tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektem. Umożliwi Ci to wykorzystanie AgilePM® również w tych miejscach, w których organizacja stosuje swoje własne metodyki oparte na bardziej tradycyjnych podejściach.
 • Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań metodyki AgilePM®. Bez problemów zastosujesz ją w przykładowym projekcie, co jest niezbędne do egzaminu na poziomie Practitioner.


Wiedza: uczestnik szkolenia będzie znał zaawansowane elementy metodyki AgilePM® na poziomie Practitioner, a w szczególności pogłębienie wiedzy na poziomie Foundation w zakresie pryncypiów, ról, produktów, faz projektu oraz praktyk DSDM.

Umiejętności: szkolenie na poziomie Practitioner obejmuje umiejętność praktycznego zastosowania metody AgilePM® w konkretnej sytuacji

Kompetencje społeczne: szkolenie AgilePM® Practitioner skupia się na praktycznym zastosowaniu oraz punkcie widzenia kierownika projektu w zwinnym podejściu. Ukończenie szkolenia pozwala osobie, która ukończyła szkolenie, na samodzielne analizę i radzenie sobie z nowymi problemami i zagadnieniami, które mogą występować w projekcie zwinnym.


Do kogo skierowane jest to szkolenie

Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi oraz wszyscy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® (Agile Project Management) ponad poziom podstawowy. Szkolenie szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć AgilePM® w swojej organizacji.


Wymagania wstępne

 • Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • Posiadanie podręcznika "AgilePM™ - Agile Project Management Handbook”. Koszt podręcznika 250 zł netto + koszt wysyłki. Cena szkolenia nie zawiera kosztu podręcznika
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień - dotyczących konstrukcji metodyki AgilePM®, w tym omówienie filozofii i pryncypiów, zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner oraz ze scenariuszem ćwiczenia wykorzystywanego w czasie szkolenia.
 • Cykl życia projektu Agile i produkty - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych. Planowanie w AgilePM®. Jakość i jej planowanie w projekcie. Różne plany w AgilePM®. Koncepcja okienek czasowych (timebox) i iteracji.
 • Ludzie i role w projekcie Agile - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i wspierające. Style i cechy zarządzania projektem Agile. Eskalacje w projektach Agile.
 • Techniki metodyki AgilePM® – Warsztaty Facylitowane, Modelowanie, Rozwój Iteracyjny, Priorytety MoSCoW i Okienka Czasowe.
 • Sterowanie projektem Agile - cechy sterowania (kontrolowania) projektem zarządzanym metodą Agile. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie Agile. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu. Powtórzenie pryncypiów Agile.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski, angielski
 • Język materiałów: polski, angielski
 • Standardowo szkolenie otwarte organizowane jest w języku polskim z polskojęzycznymi materiałami. Szkolenie w języku angielskim z angielskimi materiałami organizowane jest dla grup zamkniętych, natomiast dla grup otwartych tylko w określonych terminach oznaczonych jako szkolenie „Agile PM Practitioner in English”. Rekomendujemy wybór języka egzaminu zgodny z językiem szkolenia i materiałów.
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem.
 • Cena szkolenia nie zawiera ceny podręcznika i egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG international.


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 


AgilePM® jest znakiem handlowym należącym do APM Group Ltd.

egzAgilePM_PRACT - Egzamin Agile PM® Practitioner

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1150 PLN

Egzamin realizowany w formie vouchera.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia AgilePM® Practitioner, kopia certyfikatu AgilePM® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski; angielski. Rekomendujemy wybór języka egzaminu zgodny z językiem szkolenia i materiałów.
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru, którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami.
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 4 zadania testowe po 15 pytań cząstkowych. Maksymalna liczba punktów 60.
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (30 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 27-10 do 28-10-2022
Od 16-11 do 17-11-2022
Od 30-11 do 01-12-2022