WEBINAR: TO CO ZE TCO?

TCO to zasada, zgodnie z którą pierwsza linia wsparcia jest wyłącznym właścicielem zgłoszenia od użytkownika - począwszy od przyjęcia, aż do zakończenia obsługi. Pozostaje właścicielem nawet wtedy, gdy zgłoszenie przekazano do realizacji specjalistom drugiej lub trzeciej linii.

Na pierwszy rzut oka wygląda to na metodę szukania kozła ofiarnego, na „wrabianie” pierwszej linii w odpowiedzialność za ewentualne niedotrzymanie terminu obsługi. Okazuje się jednak, że przyjęcie tej zasady może przynieść szereg daleko idących zmian w modelu działania całej organizacji IT. W ich wyniku pierwsza linia nie traci, lecz zyskuje.

Chcesz się dowiedzieć, jak to możliwe? Dołącz do naszego webinarium.

Zapraszamy
15 maja 2019 r. o godz. 16:30
na webinar: „To co, że TCO*”

*Total Contact Ownership


Webinar poprowadzi:

Jarosław Gwardyś - Trener, ekspert ITSM i coach.
Organizuje działania dostawców usług IT i ich relacje z klientami biznesowymi. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru HDI®, ITIL®. Prowadzi duże projekty doradcze oraz audyty organizacji IT w instytucjach finansowych, firmach dostarczających usługi informatyczne i bankach. Doradza w przekształceniach organizacyjnych firm, świadczących usługi informatyczne. Specjalizuje się w analizach przedwdrożeniowych i wdrażaniu procesów zarządzania usługami informatycznymi.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Spotkanie potrwa 60 min.