EGZAMINY ISTQB FOUNDATION LEVEL W JĘZYKU POLSKIM TYLKO WG NOWEGO SYLABUSA 2018

Od 17 czerwca 2019 zapraszamy na akredytowane szkolenia ISTQB Poziom Podstawowy, które przygotują cię do egzaminu w języku polskim wg nowego sylabusa 2018. Począwszy od tej daty wszystkie egzaminy ISTQB Foundation Level będą realizowane tylko w wersji 2018. Oznacza to, że nie będzie okresu przejściowego pomiędzy egzaminami w wersjach 2011 i 2018.

Najważniejsze powody wprowadzenia nowego sylabusa 2018

  • certyfikacja w obszarze testowania jest jedną z podstawowych specjalizacji zawodowych w ramach inżynierii oprogramowania;
  • nowy sylabus lepiej odpowiada poziomowi współczesnego testowania;
  • uwzględniono w nim współczesne techniki wytwarzania oprogramowania (np. agile, devops, CI/CD);
  • uwzględniono w nim nowe technologie, np. IoT
  • skupiono się na praktycznym zastosowaniu teorii.

Do sylabusa podstawowego istnieje dodatek: "Sylabus rozszerzenia poziomu podstawowego. Tester zwinny”. Ścieżka ta pozwala rozwijać się dalej w kierunku metodyk zwinnych (ang. agile).

ISTQB oferuje również na tym poziomie specjalistyczny program kształcenia dotyczący testowania opartego na tym modelu.

Zobacz aktualny przegląd ścieżek kariery ISTQB:

Nasi trenerzy:

Lucjan Stapp

Ekspert, trener w obszarze metodyk testowania. Autor ponad 40 publikacji, w tym 12 o różnych problemach związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości.

Kierownik i członek zespołów Zapewniania Jakości w kilkunastu projektach. Współorganizator i prelegent na wielu konferencjach testerskich; Zwolennik zwinnych metodologii, zwłaszcza w testowaniu. Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów CTAL-TA; Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany – Analityk Testowy CTAL-TA. Członek założyciel Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych; obecnie vice- prezes.

Hanna Kasprzyk

Trener specjalizujący się w Zarządzaniu Projektami i Inżynierią Oprogramowania. Posiada wieloletnie doświadczenie jako informatyk, analityk, kierowała zespołem programistycznym w dużej organizacji.

Aktualnie trener i konsultant w obszarze inżynierii oprogramowania i zarządzania projektami.

Akredytowany Trener Kursu „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy” oraz „ISTQB Certyfikowany Tester – Poziom Zaawansowany” Absolwentka Szkoły Trenerów oraz akredytowany trener metodyk zarządzania projektami.

Mariusz Cichy

Trener, konsultant. Od 20 lat zaangażowany w tworzenie, dostarczanie i wdrażanie oprogramowania w branżach: Telekomunikacyjnej, Energetycznej i Militarnej. Pracował w rolach: analityka, programisty i testera. Nie są mu obce metodyki tradycyjne: PRINCE2® i PMBOK Guide®, jak i metody zwinne: eXtreme Programming, Scrum i Agile Project Management®. Od 5 lat przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie nowym inżynierom. Jest akredytowanym trenerem: ISTQB® Poziom Podstawowy - Certyfikowany Tester, ISTQB® Poziom Zaawansowany - Tester Zwinny, ISTQB® Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów, ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów, Agile Project Management®, Facylitacji, CAT - Certified Agile Tester.