THE OPEN GROUP WHITE PAPER “AGILE PRACTICES IN ENTERPRISE ARCHITECTURE”

Rosnąca popularność podejść zwinnych, którą obserwujemy na całym świecie, znajduje swoje odzwierciedlenie także w architekturze korporacyjnej.

W ślad za tymi zmianami w maju 2019 r. The Open Group® opublikowała artykuł pt. „Using Agile Practices in Enterprise Architecture”. Dokument jest efektem współpracy grupy roboczej Agile Enterprise Architecture, w pracach której uczestniczyła również, jako członek forum architektonicznego, Asseco Academy. Duży wkład w pracach nad dokumentem miał nasz ekspert i akredytowany trener - Mirosław Prywata. “Using Agile Practices in Enterprise Architecture” skierowany jest przede wszystkim do architektów. Pierwszą część artykułu poświęcono opisowi zmiany podejścia do architektury korporacyjnej w stronę zwinności (Agile). Autorzy wymienili podstawowe elementy, w których następuje zmiana paradygmatu w stosunku do tradycyjnego podejścia.

W drugiej części wymienione zostały najczęstsze praktyki zwinne, które mogą mieć zastosowanie w architekturze korporacyjnej. Praktyki te przedstawione są w podziale na trzy zasadnicze grupy:

  • tworzenie architektury korporacyjnej; opis sposobu przygotowania architektury w sposób zwinny;
  • współpraca architektów z zespołami zwinnymi; specyfika pracy zespołów Agile oraz zmiany sposobu pracy architekta korporacyjnego prowadzące do efektywnego współdziałania z zespołami Agile;
  • współpraca z biznesem w zwinnym podejściu; opis zaangażowania biznesu w prace nad architekturą.

Kilkudziesięciostronicowa publikacja stanowi ciekawy materiał w szczególności dla architektów, którzy do tej pory pracowali zgodnie z tradycyjnym podejściem i są zainteresowani zmianą, która pozwoli im znaleźć się w otoczeniu Agile.

Pobierz publikację: (Uwaga! Należy zarejestrować się w The Open Group)

Chcesz rozwijać swoje kompetencje architekta korporacyjnego? Zapraszamy Cię na szkolenia: