NOWOŚĆ W ASSECO ACADEMY – AGILE CHANGE AGENT

Nowość w Asseco Academy – Agile Change Agent

Asseco Academy dołączyła do grona akredytowanych firm oferujących szkolenia i certyfikację Agile Change Agent.

W ramach certyfikacji nasi klienci będą mogli skorzystać z 2-dniowego warsztatu z możliwością zdania egzaminu w języku angielskim, pozwalającego uzyskać praktyczne umiejętności zwinnego zarządzania zmianą, wspierającego efektywną transformację organizacji poprzez inicjatywy zmian.


Skąd bierze się potrzeba zwinnego zarządzania zmianą?

  • Zwinne zarządzanie zmianą jest coraz częściej wdrażane przez firmy, które widzą potrzebę szybkiego reagowania na pojawiające się możliwości.
  • Wpływ wprowadzanych zmian wykracza poza osoby odpowiedzialne za zarządzanie nimi. Zespoły i poszczególni pracownicy z całej organizacji – zarówno ci aktywnie zaangażowani w projekty zmian, jak i ci pozostający jedynie pod ich wpływem – muszą rozumieć nowe środowisko biznesowe oraz na czym polega ich wkład w sukces organizacji.
  • Liczne organizacje stawiają sobie za cel wdrożenie zwinnego stylu zarządzania do praktyki biznesowej. Warsztaty Agile Change Agent są doskonałym miejscem poznania pryncypiów skutecznego połączenia zwinności z kontrolą procesu wdrażania zmian.

Dotychczasowe kwalifikacje APMG (AgilePM® oraz Change Management) zostały opracowane z myślą o osobach pełniących określone role w inicjatywach zmian.

Warsztaty Agile Change Agent poszerzają zakres dostępnych kwalifikacji, umożliwiając wejście do świata zwinnego zarządzania zmianą wszystkim tym, których zmiany dotykają w trakcie wykonywania codziennych zadań, a którzy nie zawsze są formalnie zaangażowani w projekty.

Warsztaty są skierowane do szerokiej grupy odbiorców, umożliwiając:

  • praktyczne zrozumienie aspektów zarządzania zmianą wśród menedżerów i pracowników;
  • poznanie czym jest zarządzanie zmianą osobom, które zetknęły się już ze zwinnym stylem zarządzania (agile);
  • poznanie czym jest zwinny styl zarządzania (agile) osobom, które zetknęły się już z zarządzaniem zmianą.

Agile Change Agent to także warsztaty przeznaczone dla tych, którym znane są formalne teorie, modele i metodyki zarządzania projektami i zmianą, ale którzy nadal poszukują praktycznych technik i narzędzi.


Do kogo kierowane są warsztaty Agile Change Management?Chcesz dowiedzieć się co można osiągnąć dzięki udziale w szkoleniu?

Wysłuchaj ciekawej rozmowy i zdobądź wiedzę o wykorzystaniu praktycznych narzędzi konsultingu zarządzania zmianą w stylu zwinnym, którą podzieliły się Dorota Pec, Trener i Ekspert, Asseco Academy oraz Melanie Franklin, Executive Consultant, Expert, APMG International.

Video


Zainteresowany? Skontaktuj się z nami

+ 48 801 30 30 30