DORADZAMY NASZYM KLIENTOM – POZNAJ OBSZARY, W KTÓRYCH DZIAŁAMY

Doradzamy naszym klientom – Poznaj obszary, w których działamy


Chcesz usprawnić swoją organizację, więc często sięgasz po najlepsze dobre praktyki, czy metodyki. Aby je wdrożyć, uczestniczysz w szkoleniach, dzięki którym pozyskujesz wiedzę i umiejętności. Wydatki na szkolenia chcesz przekuć w realną inwestycję. Wykonaj kolejny krok, wprowadź zmiany i zastosuj nabyte umiejętności w środowisku pracy.


Jak pracujemy?

Czerpiemy z najlepszych wzorców, czyli z modelu DMAIC SixSigma (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) i Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).


Przykładowe Usługi doradcze:

  • Przegląd ITSM 4.0
  • Budowa katalogu usług
  • Budowa nowoczesnego centrum wsparcia użytkownika
  • Przyspieszamy dostarczanie zmian w usługach
  • Wsparcie w opracowaniu Dokumentacji Inicjowania Projektu
  • Opracowanie szablonów dokumentacji projektowej PRINCE2®
  • Opracowanie celu i zakresu wdrożenia metodyki zarządzania projektami
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Jaki jest kolejny krok?

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami

+ 48 801 30 30 30