Szkolenia e-learningowe / Szkolenia BHP

BHP1 Szkolenie elearningowe - BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Czas trwania:

5 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 50,00 zł
Informacje o szkoleniu
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno–biurowych zawiera najważniejsze informacje objaśniające podstawowe zasady BHP. Szkolenie uzupełnia posiadaną już przez pracowników wiedzę z dziedziny BHP i zapoznaje ich z aktualnymi zmianami w przepisach. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu będącego potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy, umiejętności wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami.


Do kogo skierowane jest to szkolenie

Pracownicy administracyjno-biurowi (w tym m.in. pracownicy działów IT, pracownicy służby zdrowia, pracownicy działów finansów, działów sprzedaży).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane
 • Postępowanie w zakresie wypadku i w sytuacjach zagrożenia oraz zasady udzielania pierwszej pomocy
Informacje dodatkowe

Forma szkolenia

e-learning z wykorzystaniem systemu Learning Management System (LMS)

Korzyści dla uczestnika

 • wiedza/umiejętności bez wychodzenia z biura
 • indywidualny dostęp do systemu e-learningowego
 • angażujące uczestnika ciekawe przykłady w postaci filmów i animacji
 • elementy interaktywnej infografiki ułatwiające zapamiętywanie przekazywanych treści
 • po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu certyfikat potwierdzający wiedzę

Korzyści dla organizacji

 • możliwość organizacji szkolenia nawet dla dużych i bardzo dużych grup uczestników
 • oszczędności finansowe przy szkoleniach dla grup
 • jednolite wiadomości dla wszystkich uczestników
 • monitorowanie postępów przy pomocy dedykowanych raportów

Korzyści dla organizacji

Forma: Test 
Liczba pytań: 20 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru 
Czas trwania: 25 minut 
Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi

Zobacz przykładowe szkolenie BHP

http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenia-BHP


UWAGA
Przy zgłoszeniu większej liczby osób na szkolenie oferujemy atrakcyjne rabaty

Terminy szkoleń