Szkolenia e-learningowe / Szkolenia BHP

BHP2 Szkolenie elearningowe - BHP dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych

Czas trwania:

5 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 70,00 zł
Informacje o szkoleniu

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ma na celu uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności na temat: oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami w pracy, tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.


Do kogo skierowane jest to szkolenie
Pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzający pracownikami.

Uczestnicy
Pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzający pracownikami.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •     Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP

 •     Organizacja stanowisk pracy biurowej

 •     Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane

 •     Podstępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach
      pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia
      pracowników

 •     Postępowanie w zakresie wypadku i w sytuacjach zagrożenia oraz zasady udzielania
      pierwszej pomocy

Informacje dodatkowe

Forma szkolenia

e-learning z wykorzystaniem systemu Learning Management System (LMS)

 

Korzyści dla uczestnika

 • wiedza/umiejętności bez wychodzenia z biura
 • indywidualny dostęp do systemu e-learningowego
 • angażujące uczestnika ciekawe przykłady w postaci filmów i animacji
 • elementy interaktywnej infografiki ułatwiające zapamiętywanie przekazywanych treści
 • po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu certyfikat potwierdzający wiedzę

Korzyści dla organizacji

 • możliwość organizacji szkolenia nawet dla dużych i bardzo dużych grup uczestników
 • oszczędności finansowe przy szkoleniach dla grup
 • jednolite wiadomości dla wszystkich uczestników
 • monitorowanie postępów przy pomocy dedykowanych raportów

Egzamin

Forma: Test
Liczba pytań: 25 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
Czas trwania: 30 minut
Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi

Zobacz przykładowe szkolenie BHP
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenia-BHP


UWAGA
Przy zgłoszeniu większej liczby osób na szkolenie oferujemy atrakcyjne rabaty

Terminy szkoleń