Szkolenia e-learningowe / Szkolenia BHP

BHP2 Szkolenie elearningowe - BHP dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych

Czas trwania:

5 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 150,00 zł
Informacje o szkoleniu
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami ma na celu uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności na temat: oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami w pracy, tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.
Uczestnicy
Pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzający pracownikami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •     Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP
 •     Organizacja stanowisk pracy biurowej
 •     Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane
 •     Podstępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach
      pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia
      pracowników
 •     Postępowanie w zakresie wypadku i w sytuacjach zagrożenia oraz zasady udzielania
      pierwszej pomocy
Informacje dodatkowe
Forma szkolenia
        e-learning z wykorzystaniem systemu Learning Management System (LMS)

Korzyści dla uczestnika
 •     wiedza/umiejętności bez wychodzenia z biura
 •     indywidualny dostęp do systemu e-learningowego
 •     angażujące uczestnika ciekawe przykłady w postaci filmów i animacji
 •     elementy interaktywnej infografiki ułatwiające zapamiętywanie przekazywanych treści
 •     po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu certyfikat potwierdzający wiedzę
Korzyści dla organizacji
 •     możliwość organizacji szkolenia nawet dla dużych i bardzo dużych grup uczestników
 •     oszczędności finansowe przy szkoleniach dla grup
 •     jednolite wiadomości dla wszystkich uczestników
 •     monitorowanie postępów przy pomocy dedykowanych raportów
Egzamin
Forma: Test
Liczba pytań: 25 zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
Czas trwania: 30 minut
Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi

Zobacz przykładowe szkolenie BHP
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenia-BHP

UWAGA
Przy zgłoszeniu większej liczby osób na szkolenie oferujemy atrakcyjne rabaty

Liczba Licencji

Cena za jedną licencję

1-9

150,00 zł

10-24

135,00 zł

25-49

120,00 zł

50-99

105,00 zł

100-249

90,00 zł

Powyżej 250

Do negocjacjiTerminy szkoleń