Bezpieczeństwo informacji / ISO 27001

BI_ISO27001 Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 000,00 zł
Cena promocyjna: 1 800,00 zł

Gwarancje:

< Powrót

Szkolenie autoryzowane

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności i praktycznej wiedzy potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, na zgodność z normą ISO 27001. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001.
Uczestnicy
Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001) a także osoby budujące system zabezpieczeń w swoich organizacjach.
Czego się nauczysz
Umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia audytu funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji worganizacji, na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001.

Wiedza: Uczestnik szkolenia pozna wymagania normy PN-ISO/IEC 27001, kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania bezpieczeństwem informacji, etapy wdrożenia normy, korzyści z certyfikacji, wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wymagania zabezpieczeń. Pozna też zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI i rolę Audytora Wiodącego.
Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie potrafił przeprowadzić audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001 z wykorzystaniem normy PN-EN ISO19011. Będzie potrafił interpretować wymagania normy ISO/IEC 27001 i oceniać zapisy wewnętrznego SZBI.
Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia stanie się wykwalifikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, znającym etykę zawodu, potrafiącym samodzielnie i skutecznie zbierać dowody, oceniać je, interpretować w kontekście normy i proponować działania naprawcze i korygujące. Szkolenie stanowi też podstawę do samodzielnego dalszego rozwoju w oparciu o normę ISO/IEC 27001.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (powtórzenie),
 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zabezpieczeń (powtórzenie),
 • cele i ramy działania audytu wewnętrznego,
 • program audytów (warsztat),
 • planowanie audytu Systemu Zarządzania (warsztat),
 • planowanie audytu skuteczności zabezpieczeń (warsztat),
 • przebieg audytu Systemu Zarządzania (ćwiczenie w zespołach),
 • przebieg audytu skuteczności zabezpieczeń – 2 obszary zabezpieczeń (ćwiczenia w zespołach),
 • raport z audytu i dalsze postępowanie (warsztat).
Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy i egzamin.
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.

Informacje o egzaminie
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 45 minut
 • Liczba pytań:15
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Brak wyników

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie