Bezpieczeństwo informacji / ISO 27001

BI_ISO27001 Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 400,00 zł
Cena promocyjna: 1 990,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 050,00 zł
Cena promocyjna: 1 690,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 050,00 zł
Cena promocyjna: 1 690,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności i praktycznej wiedzy potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, na zgodność z normą ISO 27001. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27001.
 
Czego się nauczysz
Zdobędziesz umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia audytu funkcjonowania i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji, na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001.

Wiedza: Uczestnik szkolenia pozna wymagania normy PN-ISO/IEC 27001, kluczowe pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania bezpieczeństwem informacji, etapy wdrożenia normy, korzyści z certyfikacji, wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wymagania zabezpieczeń. Pozna też zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI i rolę Audytora Wiodącego.
Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie potrafił przeprowadzić audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001 z wykorzystaniem normy PN-EN ISO19011. Będzie potrafił interpretować wymagania normy ISO/IEC 27001 i oceniać zapisy wewnętrznego SZBI.
Kompetencje społeczne: Uczestnik szkolenia stanie się wykwalifikowanym Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, znającym etykę zawodu, potrafiącym samodzielnie i skutecznie zbierać dowody, oceniać je, interpretować w kontekście normy i proponować działania naprawcze i korygujące. Szkolenie stanowi też podstawę do samodzielnego dalszego rozwoju w oparciu o normę ISO/IEC 27001.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001) a także osoby budujące system zabezpieczeń w swoich organizacjach.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (powtórzenie),
 • Norma ISO/IEC 27001 - wymagania Systemu Zabezpieczeń (powtórzenie),
 • Cele i ramy działania audytu wewnętrznego,
 • Program audytów (warsztat),
 • Planowanie audytu Systemu Zarządzania (warsztat),
 • Planowanie audytu skuteczności zabezpieczeń (warsztat),
 • Przebieg audytu Systemu Zarządzania (ćwiczenie w zespołach),
 • Przebieg audytu skuteczności zabezpieczeń – 2 obszary zabezpieczeń (ćwiczenia w zespołach),
 • Raport z audytu i dalsze postępowanie (warsztat).
 • Nieobowiązkowy test wewnętrzny dla kandydatów na audytorów wewnętrznych.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiał szkoleniowy i egzamin.
 • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.


Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO/IEC 27001
 • Forma egzaminu: pisemny
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 45 minut
 • Liczba pytań:15
 • Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń