Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1007 Wizerunek biznesowy - Savoir – vivre i autoprezentacja

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Na co dzień poruszamy się w otoczeniu biznesowym, które ocenia nas i to co robimy. Nie ulega wątpliwości, że w takich warunkach, budowanie wizerunku profesjonalisty oraz autorytetu stanowi kluczowe zagadnienie również dla organizacji, w której pracujemy. Profesjonalny wizerunek uważany jest za wartość ekonomiczną, ponieważ wpływa na budowanie dobrych relacji z klientami i kontrahentami.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności kontroli i kreowania sposobu postrzeganie naszej osoby w kontekście biznesowej etykiety, autoprezentacji. Nabyte podczas szkolenia umiejętności pomogą uczestnikom zbudować odpowiedni wizerunek biznesowy, co wpisuje się w profesjonalne postrzeganie działu i firmy w której pracują.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla: menedżerów, kierowników zespołów, osób pracujących w kontakcie z klientem, czy też prowadzących spotkania biznesowe, prelegentów, mentorów i coach’ów.

Czego się nauczysz
 • Stosować podstawowe zasady savoir vivre w codziennej pracy i relacjach biznesowych
 • Prezentować siebie budując wizerunek profesjonalisty
 • Kreować sposób postrzegania siebie przez innych w trakcie spotkań i wystąpień publicznych
 • Rozwijać własny wizerunek biznesowy w odniesieniu do zasad i norm obowiązujących w środowisku biznesowym.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Rola etykiety w życiu zawodowym:
 • Znaczenie znajomości zasad etykiety w świecie biznesu
 • Elementy świadczące o wysokiej kulturze osobistej
 • Znaczenie postawy ciała.
Techniki budowania „pierwszego wrażenia” w kontaktach zawodowych:
 • Pierwszy kontakt osobisty – powitanie i wizytówka,
 • Zasady przedstawiania siebie i innych
 • Precedencja–protokolarny porządek w różnych sytuacjach zawodowych.

Profesjonalna i nienaganna autoprezentacja w sytuacjach zawodowych:
 • Dress code - zasady doboru stroju do okoliczności
 • Elegancka kobieta i elegancki mężczyzna
 • Najczęstsze uchybienia w wizerunku.

Znaczenie mowy ciała w autoprezentacji:
 • Budowa pozytywnego odbioru
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w prezentacji
 • Komunikaty pozytywne, negatywne i neutralne
 • Komunikaty manifestujące chęć współpracy, chęć zerwania kontaktu.
Kreowanie pożądanego wizerunku własnej osoby:
 • Autodiagnoza, analiza własnych zasobów pomocnych w budowaniu wizerunku
 • Określenie celu i dobór czynników charakteryzujących personalny wizerunek biznesowy
 • Praca nad planowaniem osobistych zmian związanych ze zmianami w wizerunku osobistym.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie