Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1012 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Wystąpienia publiczne są podstawą pracy większości menedżerów oraz handlowców. Podstawowym celem każdej prezentacji jest przyciągnięcie uwagi odbiorców, wzbudzenie w nich zainteresowania oraz zdobycie ich zaufania.
Celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy i narzędzi do ciągłego podnoszenia jakości wystąpień publicznych oraz doskonalenia wizerunku własnego oraz firmy. Uczestnicy przećwiczą najbardziej przydatne umiejętności związane z prezentacją. Zdobędą umiejętność doboru właściwych środków przekazu oraz radzenia sobie ze stresem w trakcie wystąpienia.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które występują przed mniejszym lub większym audytorium. W warsztatach doskonale odnajdą się osoby pragnące zapanować nad swoimi emocjami towarzyszącymi podczas wystąpień publicznych. Zapraszamy osoby prowadzące szkolenia produktowe oraz prezentacje wewnątrz firmy

Czego się nauczysz
 • Przygotowania profesjonalnego wystąpienia publicznego
 • Przygotowania i przeprowadzenia efektywnej prezentacji
 • Wywierać wpływ na audytorium
 • Stosowania komunikacji niewerbalnej w kształtowaniu wizerunku
 • Elastycznego reagowania na komunikaty audytorium
 • Radzenia sobie ze stresem w sytuacji publicznych wystąpień
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Przygotowanie wystąpienia:
 • Wyznaczanie celu i precyzowanie wagi przekazywanych treści
 • Jaki charakter ma mieć prezentacja?
 • Określenie swojej roli - kim jestem i kogo reprezentuje?
 • Diagnoza własnych silnych i słabych stron
 • Ulubione narzędzia komunikacyjne

Budowanie wizerunku:

 • Pierwsze wrażenie
 • Autoprezentacja - nawiązanie kontaktu
 • Wiarygodność, czyli spójność komunikacyjna

Przygotowanie się do prezentacji:

 • Zakres merytoryczny
 • Ćwiczenia aparatu mowy i umiejętności aktorskich
 • Kontrolowanie oznak zdenerwowania - ochrona przed skutkami tremy
 • Planowanie aktywizowania audytorium – metody

Odbiorcy prezentacji:

 • Segmentacja odbiorców, czyli kim jest moja publiczność?
 • Praca z dużym i z małym audytorium
 • Trudni uczestnicy
 • Style myślenia
 • „Łapanie” feedback'u
 • Utrzymywanie uwagi audytorium - motywowanie do aktywnego słuchania
 • Słowa sterujące - operowanie językiem korzyści

Prowadzenie prezentacji:

 • Metody prezentowania informacji i danych
 • Praca z materiałami oraz dysponowanie przestrzenią
 • Jak organizować miejsce prezentacji?
 • Rodzaje argumentacji prezentera
 • Emocje przed i w trakcie prezentacji

Etykieta prezentera:

 • Kreowanie wizerunku, jako osoby pewnej siebie, zaangażowanej, nastawionej na współpracę
 • Samoocena - kluczowy czynnik decydujący o odbiorze osoby prowadzącej prezentację (wykorzystanie technik automotywowania)
 • Przekazywanie pozytywnego nastawienia
 • Praca nad własną postawą

Zapobieganie kumulacji negatywnych emocji:

 • Sytuacje trudne w trakcie prezentacji
 • Negatywne nastawienie audytorium
 • Pytania uczestników zmieniające tok prezentacji
 • Niezręczne pytania, jak je rozpoznawać?, jak odpowiadać?
 • Identyfikacja potencjalnych zastrzeżeń ze strony audytorium
 • Przeformułowanie zastrzeżeń i obiekcji

Warsztat z kamerą:

 • Analiza wystąpienia
 • Korekta wystąpienia
 • Wymiana doświadczeń uczestników.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie