Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1028 Budowanie relacji poprzez inteligencję emocjonalną

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 600,00 zł
Cena promocyjna: 1 350,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 250,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny, który poprzez udział w ćwiczeniach wprowadza uczestników w zaprezentowany zakres tematyczny.
Celem warsztatu jest wzrost umiejętności rozpoznawania emocji i kierowania nimi.
 
Czego się nauczysz
 • Poznanie głównych elementów EQ wg Salovey’a, Meyera i Golemana.
 • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną (samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia, umiejętności społeczne).
 • Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej
 • Rodzaje emocji – typologia
 • Znajomość własnych emocji i samoświadomość.
 • Kierowanie emocjami.
 • Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna.
 • Rozpoznawanie emocji u innych.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi.
 • Empatia – jej rola i sposoby rozwijania
 • Komunikacja bez przemocy – umiejętność komunikowania własnych potrzeb w sposób przyjazny dla innych.
 • Zarządzanie emocjami w relacjach
 • Adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi; Komunikacja Inteligentna emocjonalnie
 • Słuchanie innych, słuchanie siebie; Zrozumienie – porozumienie – współpraca; Indywidualny plan dalszego rozwoju Inteligencji Emocjonalnej
 • Związki inteligencji emocjonalnej ze stylami kierowania.
 • Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w procesach zarządzania.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Liderzy i członkowie zespołów
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wymiary inteligencji emocjonalnej
 • Diagnoza EQ
 • Typologia emocji
 • Komunikacja bez przemocy
 • Lider emocjonalnie inteligentny
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń