Umiejętności biznesowe / Sprzedaż i obsługa klienta

BPF-2002 Negocjacje handlowe

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

W przeważającym zakresie wynik negocjacji handlowych zależy od umiejętności kontrolowania swoich emocji, wywierania wpływu oraz przejęcia inicjatywy.

Celem szkolenia jest  przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności związanych z prowadzeniem różnego rodzaju taktyk negocjacji „przy stole” oraz negocjacji cenowych. Uczestnicy szkolenia również nauczą się, że negocjacje handlowe nie muszą być czysto cenowe, ale mogą wytwarzać dodatkowe zyski i wartości, których nie brano pod uwagę na początku rozmów negocjacyjnych.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprzedażą i budowaniem relacji z klientami, pracowników sił sprzedaży, przedstawicieli handlowych, opiekunów kluczowych klientów (Key account manager), menedżerów sprzedaży.

Czego się nauczysz
 • Skutecznie zdobywać wartości, które są przedmiotem rozmów „przy stole”
 • Przygotować proces negocjacji, oszacować wartości i interesy obu stron
 • Wykorzystywać negocjacje w procesie sprzedaży
 • Formułować porozumienie podczas negocjacji
 • Stosować techniki negocjacji cenowych
 • Używać technik manipulacji i wywierania wpływu w procesie negocjacji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Definicja i rodzaje negocjacji:
 • Czym jest potoczne rozumienie negocjacji?
 • Jakie są rodzaje negocjacji?
 • Czym są strony, stanowiska, wartości, interesy w procesie negocjacji?
Strategie prowadzenia negocjacji:
 • Miękka i twarda strategia negocjacyjna
 • Integracyjna/rzeczowa strategia negocjacyjna
 • Dlaczego kompromis nie jest najlepszym rozwiązaniem negocjacji?
Negocjacje a proces rozmowy handlowej:
 • Etapy procesu rozmowy handlowej
 • Kiedy należy negocjować w procesie sprzedaży
 • Ustalenia pola negocjacji w kluczowych obszarach procesu.
Zakres negocjacji:
 • Układ stron
 • Układ wartości/interesów
 • Układ BATNA (najlepszych opcji braku porozumienia)
Projektowanie porozumienia:
 • Sekwencja stron
 • Wytwarzanie wartości
 • Badanie i dopasowywanie różnic między stronami.
Strefa możliwego porozumienia - kształtowanie oczekiwań i wyobrażeń:
 • Efekt zakotwiczenia
 • Uzasadnienie stanowiska
 • Technika „oferty – nie - oferty” oraz zasada kontrastu.
Dobijanie targu:
 • Norma wzajemności
 • Gra w ustępstwa
 • Rodzaje zamknięć.
Specyfika negocjacji cenowych:
 • Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych – cena graniczna, a oferta wstępna
 • Negocjacje cenowe widziane oczami stron: sprzedający-kupujący
 • Metody prezentacji cen
 • Sztuka czynienia ustępstw
 • Zasady udzielania rabatów
Techniki manipulacji i wywierania wpływu:
 • Zaangażowanie i konsekwencja
 • Społeczny dowód słuszności oraz „efekt diabelskich rogów”
 • Autorytet i niedostępność.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń