Umiejętności biznesowe / Sprzedaż i obsługa klienta

BPF-2007 Zarządzanie zespołem sprzedaży

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Siłą napędową każdej firmy jest dział sprzedaży. Kluczem sukcesu zespołu sprzedawców jest efektywna organizacja pracy, motywacja i dobrze realizowany proces planowania i realizacji sprzedaży. Proces ten jednak nie należy do najłatwiejszych.  Działania pod presją czasu, częste kryzysy motywacji, wykonywanie rutynowo prac, to częste problemy osób zawodowo zajmujących się sprzedażą. Dlatego od kompetencji menedżerów głównie zależy, czy przeciwności te nie staną na drodze do osiągania sukcesów sprzedażowych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności związanych z zarządzaniem sprzedażą w firmie i zespołami handlowymi. Uczestnicy szkolenia nauczą się m.in. jak budować efektywny zespół, planować i kontrolować pracę handlowców, a także motywować i inspirować podwładnych do osiągania wyższych poziomów sprzedaży.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających sprzedażą i budowaniem relacji z klientami: menedżerów sprzedaży, Regionalnych Kierowników Sprzedaży, liderów i  innych osób kierujących zespołami handlowymi.

Czego się nauczysz
 • Stosować zasady organizacji pracy handlowców
 • Pozyskiwać skutecznych i kompetentnych handlowców
 • Efektywnie budować zespoły oraz je rozwijać
 • Stosować metody motywowania handlowców
 • Wypracowywać zasady kontroli handlowców
 • Diagnozować własny styl zarządzania sprzedażą
 • Zwiększać sprzedaż poprzez wykorzystywanie istniejących rezerw w zespole.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Rola kadry kierowniczej – funkcje menedżera sprzedaży:
 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z problematyką zarządzania sprzedażą.
 • Podstawowe zadania kadry kierowniczej – wyróżnienie i charakterystyka głównych obszarów działań.
 • Planowanie poziomu sprzedaży
 • Zasady organizowania pracy handlowców
 • Metody pozyskiwania dobrych handlowców
 • Funkcje kierownika – oszacowanie własnych preferencji w zakresie działań menedżerskich.

 Cechy efektywnego menedżera sprzedaży:

 • Charakterystyka dobrego menedżera – kompetencje, umiejętności oraz cechy osobowości
 • Style kierowania w kontekście zespołów i poszczególnych sprzedawców
 • Autodiagnoza własnych preferencji w zakresie stylów zarządzania
 • Gdzie jestem dzisiaj jako menadżer i dokąd zmierzam
 • Poszukiwanie kompetencji i obszarów motywacji u pracowników sprzedaży.
Style kierowania – praktyczne implikacje:
 • Dostosowanie postępowania do różnych typów handlowców
 • Określanie i wdrażanie skutecznych strategii i technik motywacyjnych
 • Rozpoznanie strategii motywacyjnej konkretnego pracownika
 • Zwiększanie motywacji do pracy – techniki powodujące wzrost atrakcyjności pracy
 • Wyzwalanie ukrytych możliwości pracowników – technika „kotwiczenia zasobów”
 • Kreowanie pozytywnego nastawienia do zadań – generator nowego zachowania
 • Nagradzanie handlowców.
Budowanie i rozwój zespołów sprzedażowych:
 • Budowanie i rozwijanie zespołów sprzedażowych – co robić a czego nie
 • Odkrywanie i wykorzystanie zasobów handlowców
 • Uniwersalna strategia uczenia się
 • Strategia kreatywności wzorowana na Walcie Disneyu  – zastosowanie strategii kreatywności przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów w sytuacjach zawodowych
 • Modelowanie i przyspieszone uczenie się.
Kontrola i ocena działań handlowców jako funkcje menadżera sprzedaży:
 • Kontrola i zaufanie w pracy menadżera sprzedaży
 • Ocena pracy i efektywności handlowca
 • Mierniki efektywności.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie