Umiejętności biznesowe / Sprzedaż i obsługa klienta

BPF-2010 Efektywne zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Informacje o szkoleniu

Relacje z klientem są podstawowym i nieodłącznym elementem każdego biznesu. Tak ważne jest, aby kontakt między konsumentem, a osobą która się z nim kontaktuje był poprawny i przynosił zamierzony efekt, a tym samym realizował cele, jakie założyła firma.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy i doświadczenia uczestników oraz zdobycie umiejętności takiego działania, aby zachęcić klienta do stałej współpracy oraz poprawić własną relację z Klientem.

Szkolenie ma poszerzyć wiedze uczestników o własnym wpływie na proces budowania relacji z Klientami, między innymi poprzez stosowanie technik aktywnego słuchania, rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań w zapewnienia Klientom satysfakcji ze współpracy.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób współpracujących z Klientami, handlowców, pracowników działów obsługi klienta oraz działów sprzedaży, odpowiedzialnych za nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji z Klientem.

Czego się nauczysz
 • Zasad przyjmowania i inicjowania relacji z Klientem,
 • Rozpoznawania potrzeb Klienta i odpowiadania na nie
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z Klientami
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi klientami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Czym jest „budowanie relacji z Klientem”?
 • Określenie pożądanych postaw w kontakcie z klientem oraz wynikających z nich celów i zadań
 • Określenie mocnych strony i stosowanych praktyk
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie relacjami.

Nastawienie jako klucz do budowania długofalowych relacji z Klientami:

 • Inteligencja emocjonalna i empatia jako narzędzie w budowaniu relacji z Klientami
 • Samoświadomość i automotywacja
 • Pewność siebie jako czynnik implikujący nastawienie
 • Pozytywne myślenie a budowanie relacji z klientami
 • Wpływ przekonań i stereotypów na relacje ze stałymi klientami.

Wizerunek własny i wizerunek Firmy jako podstawa budowania relacji:

 • Pierwsze wrażenie podczas kontaktu z Klientem
 • Techniki budowania zaufania
 • Dopasowanie jako klucz do dobrej relacji
 • Na czym buduję siłę moich relacji z Klientami, a na czym swoją pozycję w kontakcie z nimi?

Etykieta biznesowa:

 • Podstawowe zasady etykiety (ubiór i zachowania)
 • E-mailowy savoir vivre

Specyfika kontaktu mailowego i rozmów telefonicznych:

 • Specyfika komunikacji telefonicznej w relacjach z Klientami
 • Pomocne zwroty w rozmowie telefonicznej
 • Modele (schematy) rozmowy przez telefon – umawianie się na spotkanie, docieranie do osób decyzyjnych, odnowienie kontaktu (rozmowy relacyjne)

Komunikacja – klucz do budowania i podtrzymywania relacji

 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w Kontakcie z Klientem
 • Jakie istnieją typy komunikacyjne i strategie komunikacyjne w każdym z typów?
 • Obsługa klientów zależna od typu psychologicznego klienta
 • Jak rozpoznawać typ klienta i dostosowywać się do niego?

Budowanie relacji w oparciu o potrzeby Klienta:

 • Rodzaje pytań, technika zadawania pytań, rola pytań w rozmowie z Klientem
 • Na czym polegają różnice w potrzebach relacyjnych oraz komunikacyjnych?
 • Docieranie do interesów Klienta w miejsce poruszanych przez niego kwestii.

Zastrzeżenia i reklamacje:

 • Czym są obiekcje i ich klasyfikacja
 • Trudne pytania – jak sobie z nimi radzić?
 • Opanowanie emocji w sytuacjach konfliktowych - nie uleganie presji i manipulacji
 • Nazwanie interesów własnych oraz klienta
 • Radzenie sobie z obiekcjami i wątpliwościami klientów.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Terminy szkoleń