Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3006 Od specjalisty do menedżera

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Otrzymanie awansu na menadżera jest jednym z ważniejszych kroków na ścieżce kariery wielu profesjonalistów. W takiej sytuacji istotne jest, aby być w pełni gotowym do pełnienia roli szefa zarządzającego zespołem.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności wiązanych z problematyką zarządzania na poziomie operacyjnym, niezbędnej do wykonywania obowiązków na nowym stanowisku kierowniczym. Celem zajęć jest, poprzez praktyczny warsztat, wdrożenie u uczestników najistotniejszych elementów wspomagających pracę menedżera tj.: wizerunek i jego autorytet, dopasowanie stylu kierowania oraz organizacji pracy zespołu, stosowanie technik motywacyjnych, radzenie sobie z rozwiązywaniem problemów.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest osób, które objęły nową funkcję kierowniczą, tj. menedżerów, kierowników zespołu lub osób chcących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Czego się nauczysz
 • Odróżniać rolę szefa od roli podwładnego
 • Budować swój autorytet jako przełożonego
 • Identyfikować style kierowania i je stosować
 • Dostosowywać styl kierowania do okoliczności, pracownika i zadania
 • Podstawowych funkcji kierowania i sposobu ich realizacji.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Rola kadry kierowniczej – funkcje menedżera:
 • Wprowadzenie podstawowych zagadnień związanych z problematyką zarządzania
 • Podstawowe zadania kadry kierowniczej – wyróżnienie i charakterystyka głównych obszarów działań
 • Funkcje kierownika – oszacowanie własnych preferencji w zakresie działań menedżerskich.
Cechy efektywnego menedżera:
 • Proces zmian w zakresie kompetencji u osób awansujących na stanowiska kierownicze
 • Charakterystyka dobrego menedżera–umiejętności, cechy osobowości
 • Zasady skutecznego zarządzania ludźmi.
Budowa autorytetu menedżera:
 • Analiza cech menedżera cenionych przez pracowników
 • Zasady tworzenia odpowiedniego wizerunku własnej osoby
 • „Złodzieje” autorytetu.
Analiza stylów kierowania:
 • Autodiagnoza własnych preferencji w zakresie stylów zarządzania
 • Ocena kompetencji i motywacji pracowników
 • Style kierowania wg Blancharda – praktyczne implikacje
 • Dobór stylów kierowania adekwatnych do motywacji pracowników.
Wprowadzenie podstawowych zagadnień związanych z motywacją do pracy:
 • Charakterystyka czynników motywujących do działań zawodowych
 • Podstawowe demotywatory
 • Budowanie motywacji wewnętrznej pracownika.
Realizacja zadań motywujących:
 • Charakterystyka dobrze określonych celów
 • Podstawowe zasady zarządzania przez cele
 • Wytyczanie zadań i określanie zasad kontroli
 • Udzielanie informacji zwrotnych dotyczących realizowanych zadań.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie