Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-3007 Storytelling – wyższa sztuka przekazu i prezentacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy szkolenia nauczą się  wykorzystania zasad storytellingu w podnoszeniu poziomu przekonania, inspiracji i zaangażowania w przekaz informacji. Rozwiną umiejętności wykorzystywania metafor i analogii w budowaniu przykuwających uwagę opowieści, a także  wykorzystania siły emocji oraz siły głosu, jako elementu budzenia i wzmacniania zainteresowania opowieścią. Poprzez udział w szkoleniu dowiedzą się jak wykorzystać storytelling w działaniach biznesowych.
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań
Czego się nauczysz
 • zwiększać własne możliwości w budowaniu emocjonujących i porywających opowieści, w tym  stosować kluczowe elementy w budowaniu opowieści, wykorzystywać przy nich siłę emocji i głosu,
 • uzyskiwać większy poziom skuteczności wzbudzania zainteresowania poprzez opowiadanie emocjonującej historii w odniesieniu do zakładanych celów biznesowych,
 • budować spójne i  tworzące jedną całość opowieści, tak aby były interesujące i angażujące od samego początku do samego końca,
 • zwiększać własną skuteczność prowadzonych spotkań, wystąpień i prezentacji biznesowych, poprzez siłę przekazu opartą o zasady storytellingu.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Storytelling -wprowadzenie:

 • ·      Czym jest Storytelling?

 • ·      Dlaczego stroytelling działa? - psychologicznepodstawy skuteczności metody.

 • ·       Przykłady historii, które zmieniły obliczebiznesu.

Studia przypadków:

 • Obszary biznesowego zastosowania storytellingu:

-       marketing,

-       zarządzanie,

-       employer branding.

 • Analizy case studies zastosowania storytellingu w biznesie.

Tworzenie historii:

 • Czym dobra historia różni się od złej?
 • Zasady budowania historii i stopniowania napięcia:

-       Rozpoczęcie historii.

-       Rozwinięcie historii.

-       Zakończenie historii.

 • Narzędzia komunikacyjne pozwalające zbudować skuteczny przekaz z wykorzystaniem storytellingu:

-       przyciąganie i utrzymywanie uwagi odbiorcy.

-       wzmacnianie przekazu.

-       metafory i analogie.

-       czynniki osłabiające przekaz.

 • Archetypy stosowane w historiach.
 • Najczęstsze błędy popełniane w budowaniu historii.

Tworzenie perswazyjnego przekazu niewerbalnego:

 • Elementy wpływające na wzmocnienie i tworzenie spójnego przekazu z opowiadaną historią.
 • Komunikacja niewerbalna podczas wystąpienia publicznego - dobre praktyki oraz błędy.
 • Kotwice przestrzenne - czym są?
 • Zastosowanie podczas wystąpienia kotwic przestrzennych.

Warsztat i wystąpienia solowe:

 • Samodzielne projektowanie przekazów bazujących na strorytellingu, które uczestnicy mogą wykorzystać w środowisku pracy.
 • Prezentacje przygotowane przez uczestników.
 • Analiza mocnych oraz słabych stron przygotowanych przez uczestników przekazów/historii.
 • Dodatkowe wskazówki na przyszłość.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie