Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3010 Sytuacyjny model zarządzania zespołem z wykorzystaniem gry strategicznej

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Zarządzanie sytuacyjne to jedno z efektywniejszych narzędzi, które umożliwia dostosowanie stylu kierowania do potrzeb poszczególnych pracowników. "Sytuacyjność" koncepcji bowiem odnosi się do poziomu kompetencji, na którym znajduje się dany pracownik, do którego menedżer stosuje odpowiednie styl przywództwa.

Celem szkolenia jest udział w praktycznym warsztacie wspomagającym zarządzanie zespołem, w trakcie którego uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zindywidualizowanego podejścia do zadań realizowanych przez podwładnych. Dodatkową efektywnością i atrakcyjnością tego szkolenia jest zastosowanie do ww. tematów gry biznesowej "Winnica", jako narzędzia wspierającego procesy rozwojowe ludzi i całych organizacji. Gra "Winnica" to symulacja funkcjonowania firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, umożliwiająca weryfikację własnej skuteczności osobistej i zespołowej.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektu, członków zespołów projektowych oraz dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie, kierownicze, i zarządcze, dla których istotne jest rozwijanie kompetencji przywódczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

Czego się nauczysz
 • Stosować model zarządzania sytuacyjnego
 • Wykorzystać metodologię diagnozy zespołu 180 stopni
 • Na podstawie poznanych metod tworzyć indywidualne rozwiązania w zakresie zarządzania ludźmi
 • Stosować motywacyjne delegowanie zadań.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zasady funkcjonowania modelu zarządzania sytuacyjnego w oparciu o teorię Herseya i Blancharda:
 • Efektywność działań w kontekście motywacji i umiejętności pracowników
 • Style zarządzania w modelu HB
 • Delegowanie zadań dostosowane do poziomu rozwoju i motywacji pracownika
 • Zindywidualizowane podejście umożliwiające dopasowanie poziomu zadania do aktualnych umiejętności i motywacji pracownika.
Metodologia diagnozy zespołu 180 stopni:
 • Zdefiniowanie zadań podlegających diagnozie
 • Diagnoza umiejętności i motywacji podwładnego w odniesieniu do realizowanych zadań przygotowana przez przełożonego
 • Autodiagnoza umiejętności i motywacji podwładnego w odniesieniu do realizowanych zadań
 • Rozmowa rozwojowa przełożonego i podwładnego – wypracowanie działań rozwojowych.
Praktyczne zastosowanie diagnozy 180 stopni i  wypracowanie indywidualnych rozwiązań:
 • Możliwości dopasowania poziomu zadania do aktualnych umiejętności podwładnego
 • Rozpoznanie sposobu delegowania poszczególnych zadań
 • Wzmacnianie motywacji podwładnego do zadań nie lubianych
 • Budowanie motywacji podwładnego przez zaangażowanie przełożonego w proces diagnozy.
Motywacyjne delegowanie zadań w oparciu o zrealizowaną diagnozę:
 • Delegowanie zadań – niska motywacja, wysokie umiejętności
 • Delegowanie zadań – niskie umiejętności, wysoka motywacja
 • Delegowanie zadań – niska motywacja, niskie umiejętności
 • Delegowanie zadań – wysoka motywacja, wysokie umiejętności.
Wykorzystanie gry strategicznej w sytuacyjnym modelu zarządzania:
 • Wprowadzenie zasad gry
 • Realizacja gry w zespole uczestników i wnioski ogólne
 • Powtórna realizacja gry w zespole uczestników szkolenia
 • Wnioski praktyczne do zastosowania w zarządzanym zespole.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń