Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

BPF-3019 Moderator Design Thinking

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny, który poprzez udział w ćwiczeniach wprowadza uczestników w zaprezentowany zakres tematyczny.
Uczestnicy
Liderzy i członkowie zespołów
Czego się nauczysz
Celem warsztatu jest wzrost umiejętności praktycznej pracy moderatora DT

Program szkolenia:
 • Krótkie wprowadzenie do Design Thinking: historia, metodologia, założenia
 • Fazy procesu DT: Empatia, Diagnoza potrzeb, Generowanie pomysłów, Prototypowanie, Testowanie,
 • Narzędzia, które pomogą Ci dotrzeć i zrozumieć potrzeby użytkownika
 • Jak przygotować się do wywiadów: listy pytań
 • Tworzenie Persony
 • Obserwacje
 • Uważne słuchanie
 • Tworzenie Mapy Empatii
 • Rozróżnianie potrzeb od rozwiązań
 • Drabina problemu
 • Formułowanie problemu/ wyzwania projektowego
 • Generowanie pomysłów: Przestrzeń, ludzie, materiały, techniki
 • Metody kreatywne wspierające generowanie pomysłów
 • Kiedy ważna jest ilość, kiedy jakość – etapy kreatywności i selekcji
 • Kryteria wyboru – jak dobierać?
 • Co to jest prototyp?
 • Przestrzeń i materiały
 • Zasady udanego prototypowania
 • Prototypy low-fi i hi-fi
 • Kryteria oceny
 • Czemu służy powtarzanie procesu?
 • Prezentacja finalna – sposoby tworzenia
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Mapa empatii
 • Persona
 • Kanwa Propozycji Wartości
 • Lejek pomysłów
 • Karta feedbacku
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń