ITIL® i Zarządzanie usługami / Business Relationship Management

BRMP_FOUND Business Relationship Management Professional® Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 5 150,00 zł
Cena promocyjna: 4 650,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 4 750,00 zł
Cena promocyjna: 4 300,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 4 750,00 zł
Cena promocyjna: 4 300,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Uczestnicy tego trzydniowego szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie nowoczesnych relacji dostawcy usług z klientami biznesowymi.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Business Relationship Management Professional® Foundation" wydawany przez organizację akredytującą.
 
Czego się nauczysz
 • znaczenia nowoczesnych relacji dostawcy usług z klientami biznesowymi oraz poziom ich dojrzałości
 • jaki jest zakres odpowiedzialności Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera) na poziomie strategicznym i taktycznym, w tym: wnoszenie wkładu w tworzenie strategii biznesowej, maksymalizację wartości biznesowej oraz ochronę przed jej stratami, kształtowanie popytu, zarządzanie portfelem, transformację biznesu, dostosowanie poziomu usług do potrzeb biznesowych, skuteczną komunikację.
 • metod i technik przydatnych w pełnieniu roli Business Relationship Managera.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Osoby pełniące rolę Zarządzającego Relacjami z Biznesem (Business Relationship Managera), osoby współodpowiedzialne za relacje biznesowe pomiędzy odbiorcami usług, a ich dostawcami (osoby ze strony dostawców usług lub odbiorców). Menedżerowie pionów lub jednostek biznesowych, menedżerowie lub przedstawiciele wewnętrznych dostawców usług lub jednostek usług współdzielonych (shared services), kadra kierownicza i personel zewnętrznych dostawców usług, kierownicy projektów, analitycy biznesowi, architekci, opiekunowie klientów i przedstawiciele handlowi, menedżerowie świadczenia usług (service delivery managers).
Program szkolenia jest uniwersalny i może dotyczyć usług: informatycznych, finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, administracyjnych i ochrony obiektów, ochrony.

Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego.
Uczestnicy


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Fundamenty zarządzania relacjami z biznesem (BRM Fundamentals): kontekst zarządzania relacjami z biznesem. Cele, kompetencje i odpowiedzialność Business Relationship Managera. Struktury organizacyjne działania Business Relationship Managera. Poziom dojrzałości popytu i podaży. Poziom dojrzałości zarządzania relacjami z biznesem
 • Partnerstwo strategiczne (Strategic Partnering): model dopasowywania dostawcy do biznesu, budowanie zaufania biznesu do dostawcy, kształtowanie popytu, proces i metody strategicznego zarządzania relacjami z biznesem, definiowanie wizji i jednostronicowej strategii relacji z biznesem (Relationship Strategy on a Page)
 • Inteligencja biznesowa (Business IQ): przyczyny powstawania strat wartości biznesowej, planowanie rozwoju zdolności biznesowych, koncepcje zarządzania wartością biznesową, rezultaty i cele biznesowe (twarde i miękkie), proces zarządzania wartością
 • Zarządzanie portfelem, jako sztuka podejmowania decyzji (Portfolio Management): kontekst zarządzania portfelem, schematy zarządzania portfelem (m.in. Boston Square) i proces zarządzania portfelem, rola nadzoru nad IT w zarządzaniu portfelem usług
 • Perspektywa dostawcy usług (Provider Domain):definicja usługi z perspektywy jej dostawcy, wartość, koszty i ryzyko usługi
 • Zarządzanie transformacją biznesu (Business Transition Management): rola Business Relationship Managera w zarządzaniu transformacją biznesu, osiąganie zdolności do zarządzania transformacją biznesu, wykorzystanie czynników biznesowych w kreowaniu konieczności zmiany i zdolności jej dokonania, uzyskiwanie zrozumienia zmiany, role kluczowe dla dokonania zmiany.
 • Siła komunikacji (Powerful Communications): sztuka skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, sztuka wywierania wpływu
 • Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin Business Relationship Management Professional® Foundation.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe.
 • Szkolenie BRMP sprzedajemy wyłącznie w pakiecie z egzaminem
 • Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu (2500 PLN)


Warunki egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin

Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.


Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

BRMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Business Relationship Management Institute. 

EgzBRMP - Egzamin Business Relationship Management Professional® Foundation

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Business Relationship Management Professional® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 40 minut. Osoby dla których język angielski nie jest językiem ojczystym mają możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu do 50 minut
 • Liczba pytań: 50
 • Próg zdawalności: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Brak wyników

Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 20-12 do 22-12-2021