Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 254/A Microsoft Excel - programowanie VBA

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie wbudowanych elementów języka Visual Basic dla tworzenia własnych funkcji, procedur i aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel przeznaczonych dla automatyzacji analizy danych.
 
 
Czego się nauczysz
 • korzystać ze środowiska programowania Visual Basic,
 • budować programy w języku Visual Basic,
 • wykorzystywać kontrolki w celu zbudowania własnej aplikacji i tworzenia przyjaznego interfejsu,
 • zarządzać zbiorami danych,
 • obsługiwać błędy w Visual Basic,
 • wykorzystywać zmienne i obiekty w tworzonej aplikacji,
 • korzystać z list i tablic zmiennych.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z wbudowanego języka Visual Basic dla tworzenia własnych aplikacji.
Wymagania wstępne
 
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • wykorzystywać mechanizm tabeli przestawnej w celu analizowania i prezentowania danych,
 • tworzyć wykresy przestawne w celu graficznej prezentacji informacji oraz prognozowania trendów,
 • wykorzystywać dostępne możliwości arkusza w celu dostosowania wydruku do aktualnych potrzeb,
 • wykorzystywać scenariusze podczas prognozowania i planowania przedsięwzięć,
 • wykorzystywać dostępne źródła danych w celu analizy za pomocą mechanizmów arkusza kalkulacyjnego,
 • wykonywać zaawansowane operacje filtrowania, sortowania i podsumowywania w celu uzyskania pożądanych informacji,
 • wykorzystywać dane ze źródeł zewnętrznych.
 • nagrywać i edytować proste makropolecenia.
Uczestnicy

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Środowisko programowania w języku Visual Basic
 • Tworzenie prostego programu w języku Visual Basic
 • Korzystanie z kontrolek w języku Visual Basic
 • Korzystanie z menu i okien dialogowych
 • Korzystanie z konstrukcji języka Visual Basic w Microsoft Excel
 • Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Zarządzanie zbiorami danych
 • Obsługa błędów w języku Visual Basic
 • Praca z obiektami Microsoft Excel
 • Korzystanie ze zmiennych i kontrolek
 • Korzystanie z list i tablic zmiennych w języku Visual Basic
 • Pisanie przykładowych programów w języku Visual Basic
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń