Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP 254/D Microsoft Excel - analiza danych biznesowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 950,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do wszechstronnej i precyzyjnej analizy wprowadzonych danych, analizy danych przy założeniu zmiennych warunków wstępnych oraz zmiany sposobu prezentacji i agregowania danych.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób zawodowo zajmujących się opracowywaniem i analizą danych, przygotowujących różnego typu zaawansowane zestawienia i raporty, jak również dla innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę odnośnie analizy danych o zaawansowane możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
 • Obsługiwać w podstawowym zakresie system operacyjny Microsoft Windows.
 • Wykonywać operacje na danych, kolumnach, wierszach i arkuszach, w tym sortować i filtrować dane.
 • Pracować z kilkoma arkuszami/skoroszytami jednocześnie.
 • Wykorzystywać narzędzia formatowania danych i sposobu ich wyświetlania.
 • Dostosowywać opcje aplikacji i wygląd okien do własnych potrzeb.
 • Tworzyć proste formuły obliczeniowe.
 • Wykorzystywać podstawowe funkcje.
 • Tworzyć tabele i z nimi pracować.
Czego się nauczysz
 •     Importować dane zewnętrzne.
 •     Łączyć dane z różnych arkuszy.
 •     Tworzyć tabele przestawne.
 •     Analizować dane z wykorzystaniem tabel przestawnych.
 •     Korzystać ze scenariuszy.
 •     Stosować narzędzia analizy warunkowej.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •     Importowanie danych zewnętrznych
 •     Konsolidacja arkuszy
 •     Zastosowanie konspektu w arkuszach
 •     Formatowanie warunkowe
 •     Zaawansowane narzędzia edycji wykresów
 •     Tabele przestawne
 •     Analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
 •     Analiza warunkowa z wykorzystaniem scenariuszy
 •     Tabela danych oraz Szukanie wyniku
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie