Aplikacje biznesowe / Adobe / Adobe Illustrator

CDP ILL1_24h Pakiet graficzny Adobe Illustrator poziom podstawowy

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi funkcjami pakietu graficznego Adobe Illustrator umożliwiającymi przygotowanie projektów oraz wydruku. Przez podstawową obsługę programu rozumie się przedstawienie głównych sposobów tworzenia i edycji grafiki z wykorzystaniem aplikacji Adobe Illustrator.
Uczestnicy
Szkolenie zostało przygotowane dla osób, które rozpoczynają pracę z programem Adobe Illustrator. Pozwoli ono na zapoznanie się z obsługą programu dedykowanego tworzeniu i edycji grafiki wektorowej.
Wymagania wstępne

Uczestnik szkolenia powinien umieć:

 • uruchomić komputer,
 • korzystać z klawiatury i myszy komputerowej,
 • uruchamiać programy w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft Windows,
 • pracować z plikami i folderami w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft Windows.
Czego się nauczysz
 • Konfigurowania dokumentów Illustratora
 • Tworzenia prostych kształtów i figur wektorowych
 • Edycji obiektów wektorowych
 • Dodawania i edycji kolorów i tekstur
 • Malowania, rysowanie ścieżek oraz użycia symboli
 • Transformacji i przekształcanie ścieżek
 • Tworzenia ilustracji wektorowych
 • Wykorzystania masek i narzędzi edycyjnych do budowy złożonych ilustracji
 • Wprowadzania i formatowanie tekstów
 • Łączenia grafiki wektorowej ze zdjęciami
 • Przekształcania zdjęć na grafikę wektorową
 • Wykorzystania efektów
 • Dodawania cieni, i stylizacji pracy
 • Tworzenia prostych logotypów, papierów firmowych, okładek, reklam i ulotek
 • Poprawnego przygotowania pracy do druku i prezentacji w Internecie
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie do pakietu Illustrator:
 • Omówienie grafiki wektorowej, grafika bitmapowa, a wektorowa (porównanie)
 • Preferencje pracy z programem i podstawowe, omówienie kolorów RGB, CMYK, ustawienia koloru
 • Tworzenie nowego dokumentu. Ekran, palety i narzędzia Illustratora. Tryby podglądu, linie pomocnicze
Praca z obiektami:
 • Tworzenie i edycja prostych kształtów wektorowych
 • Zaznaczanie obiektów. Grupowanie i blokowanie obiektów, praca z grupą 
 • Edycja ścieżek
 • Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek
 • Tworzenie ilustracji wektorowych
Praca z tekstem:
 • Tworzenie i modyfikowanie tekstu
 • Stosowanie efektów do tekstu
Korzystanie z narzędzi:
 • Narzędzi rysunkowe i ich opcje
 • Narzędzia malarskie i malowanie, praca z pędzlem
 • Narzędzia transformacji i edycji ścieżek
 • Symbole w programie Illustrator
 • Maskowanie
 • Dodawanie i edycja efektów
Praca z bitmapami:
 • Przygotowanie pracy do druku. Import i eksport do innych formatów
 • Wstawianie i obróbka bitmap
 • Zastosowanie efektów w bitmapach
 • Wstawianie bitmap. Zastosowanie efektów w bitmapach
 • Przetworzenie obrazu na grafikę wektorową
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie