Aplikacje biznesowe / PREZI

CDP PREZI/A Dynamiczne prezentacje dla zaawansowanych - PREZI

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 600,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 600,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 600,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z możliwościami, jakie daje narzędzie Prezi w zakresie tworzenia dynamicznych prezentacji, w szczególności w zestawieniu ze znanymi przez Uczestników możliwościami programu Microsoft PowerPoint.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających możliwości programu Microsoft PowerPoint,które chciałyby zapoznać się z alternatywą i dzięki temu uatrakcyjnić i ożywić prezentację wybranych przez siebie treści, a więc dla pracowników oświaty, marketingu, sprzedaży, reklamy, mediów, PR. Umiejętności zdobyte na szkoleniu mogą być wykorzystane przez przedstawicieli różnych branż, np.biur poselskich,urzędów miast i gmin, itp.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:

 •     posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
 •     definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
 •     posługiwać się edytorem tekstu w stopniu podstawowym,
 •     znać możliwości programu PowerPoint w zakresie tworzenia prezentacji i formatowania jej elementów,
 •     znać podstawy obsługi przeglądarki stron internetowych.
Czego się nauczysz
 •     Tworzyć prezentację w Prezi
 •     Formatować elementy prezentacji
 •     Współpracować z PowerPointem w Prezi
 •     Udostępniać prezentację w sieci
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

 •     Wprowadzenie do Prezi
 •     Podstawowe narzędzia
 •     Tryb edycji i tryb prezentacji
 •     Elementy tekstowe i graficzne
 •     Budowanie ścieżki prezentacji
 •     Drukowanie prezentacji w Prezi
 •     Import slajdów z PowerPointa
 •     Animacje
 •     Prezi na serwerze i lokalnie
 •     Dobre praktyki w budowaniu prezentacji
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie