Aplikacje biznesowe / PREZI

CDP PREZI Dynamiczne prezentacje dla początkujących - PREZI

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 000,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 000,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 000,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z możliwościami, jakie daje narzędzie Prezi w zakresie tworzenia dynamicznych prezentacji.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić i ożywić prezentację wybranych przez siebie treści, a więc dla pracowników oświaty,amarketingu, sprzedaży, reklamy, mediów, PR. Umiejętności zdobyte na szkoleniu mogą być wykorzystane przez przedstawicieli różnych branż, np.biur poselskich,urzędów miast i gmin, itp.
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:

 • posługiwać się graficznymi elementami systemu Microsoft Windows,
 • definiować oraz wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach,
 • posługiwać się edytorem tekstu w stopniu podstawowym,
 • znać podstawy obsługi przeglądarki stron internetowych.
Czego się nauczysz
 • Tworzyć prezentację w Prezi
 • Formatować elementy prezentacji
 • Współpracować z PowerPointem w Prezi
 • Udostępniać prezentację w sieci
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 •  Odziaływanie na odbiorcę/uczenie

 • Wprowadzeniedo Prezi

 • Podstawowenarzędzia

 • Tryb edycji itryb prezentacji

 • Elementytekstowe i graficzne

 • Budowanieścieżki prezentacji

 • Drukowanieprezentacji w Prezi

 • Importslajdów z PowerPointa

 • Animacje

 • Prezi naserwerze i lokalnie

 • Dobre praktykiw budowaniu prezentacji

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie