Aplikacje biznesowe / Microsoft Office / Microsoft Office

CDP VBA_Z VBA w Excelu – poziom zaawansowany

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na zaawansowane wykorzystanie możliwości języka Visual Basic dla tworzenia własnych programów w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.
 
Czego się nauczysz
 • korzystać ze środowiska programowania Visual Basic,
 • budować programy w języku Visual Basic,
 • wykorzystywać kontrolki w celu zbudowania własnej aplikacji i tworzenia przyjaznego interfejsu,
 • zarządzać zbiorami danych,
 • obsługiwać błędy w Visual Basic,
 • wykorzystywać zmienne i obiekty w tworzonej aplikacji,
 • korzystać z list i tablic zmiennych
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel oraz osób znających podstawy VBA, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie programowania w Visual Basic w Excelu.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Tablice statyczne
 • Tablice dynamiczne
 • Tablice wielowymiarowe
 • Zmienne tablicowe
 • Funkcje wpisujące i czytające dane z pliku
 • Przeszukiwanie i otwieranie plików
 • Tablice statyczne i dynamiczne
 • Funkcje typu Array
 • Obiekty i ich właściwości
 • Kolekcje i ich właściwości
 • Metody i ich właściwości
 • Funkcje i ich właściwości
 • Definiowanie obiektów
 • Tworzenie metod, kolekcji oraz właściwości
 • Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Odwołania do elementów
 • Właściwości funkcji
 • Przechwytywanie błędów
 • Wyświetlanie komunikatów
 • Zabezpieczenia
 • Obsługa wykresów z poziomu kodu
 • Pomiar czasu działania, harmonogramowanie i optymalizacja
 • Wywoływanie procedur
 • Przekazywanie parametrów
 • Referencje
 • Tworzenie okien dialogowych
 • Dodawanie pól tekstowych, opcji, wyboru
 • Zarządzanie listami wartości.
 • Połączenia z bazami danych
 • OLE, DAO, ADOX
 • Automatyczne wysyłanie e-maili
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Terminy szkoleń