Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D100697GC10 Administering WebLogic Server on Java Cloud Service II Ed 1

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 280,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Oracle WebLogic Server is a Java EE application environment that supports the deployment of mission critical
applications using a robust, secure and scalable infrastructure. System administration of WebLogic Server includes a
wide range of activities, from creating and configuring server domains, to deploying and securing applications, to
monitoring and troubleshooting server, application and performance issues.
In this course, students expand upon their basic administrative knowledge and experience, and learn more sophisticated
techniques for working with WebLogic Server and integrating it within the rest of their enterprise. Particular attention is
paid to the topics of authentication, enterprise messaging, clustering and performance. This course also covers some
basic techniques for monitoring server health and for troubleshooting problems. Students continue to use tools such as
the WebLogic Server Administration Console and WebLogic Server Scripting Tool (WLST) for performing these
administration tasks.
An appendix is included covering the differences between the 11g (10.3.3) and 12c (12.1.1) product versions with regard
to Oracle WebLogic Server administration topics

This course is an upgrade of Oracle WebLogic Server 10g R3: Advanced System Administration.
This course is the follow-on course to Administering Oracle Java Cloud Service and WebLogic Server
Uczestnicy
Java Cloud Service, Coherence, and WebLogic Server administrators and support engineers
Those generally interested in the configuration and maintenance of WebLogic Server and Coherence in a Java Cloud
Service environment

Application Developers
Application Server Administrators
Developer
Sales Consultants
System Administrator
Technical Administrator
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • A working knowledge of Linux and BASH are required
Suggested Prerequisites
 • Administering Oracle Java Cloud Service and WebLogic Server I  Ed 1
 • Some experience using basic Linux commands
 • Some system administration experience
Czego się nauczysz
 • Define fundamental Oracle Java Cloud Service terms
 • Outline Oracle WebLogic Server, Oracle Traffic Director, and Oracle Coherence terms
 • Access and provision Java Cloud Service instances
 • Configure, start, and stop WebLogic Server
 • Set up database resources used by WebLogic Server
 • Monitor Java Cloud Service and its components
 • Deploy, monitor, and test Java EE applications running on WebLogic Server
 • Configure Oracle Traffic Director and scale Java Cloud Service capacity
 • Perform backups of Java Cloud Service virtual machines and database
 • Work with WebLogic Server and Java Cloud Service security
 • Migrate to Java Cloud from on-premises using the AppToCloud tool
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Define fundamental Oracle Java Cloud Service terms
 • Outline Oracle WebLogic Server, Oracle Traffic Director, and Oracle Coherence terms
 • Access and provision Java Cloud Service instances
 • Configure, start, and stop WebLogic Server
 • Set up database resources used by WebLogic Server
 • Monitor Java Cloud Service and its components
 • Deploy, monitor, and test Java EE applications running on WebLogic Server
 • Configure Oracle Traffic Director and scale Java Cloud Service capacity
 • Perform backups of Java Cloud Service virtual machines and database
 • Work with WebLogic Server and Java Cloud Service security
 • Migrate to Java Cloud from on-premises using the AppToCloud tool

Course Topics

Installation Management

 • Smart Update
 • Patch Management
Domain Templates
 • Domain Templates
 • Extension Templates
 • Template Builder
Other Domain Tools
 • WLST and Templates
 • Pack Tool
 • Configuration Backup
 • Configuration Auditing
Advanced Network Configuration
 • Network Channels
 • Administration Channels
 • Standby Mode
Multi Data Sources
 • Data Source Failover
 • Data Source Load Balancing
 • Connection Testing
 • WebLogic and RAC
JDBC Performance Essentials
 • Connection Pooling
 • Statement Caching
 • Last Logging Resource
JMS Message Management
 • Viewing Messages
 • Exporting Messages
 • Pausing Destinations
JMS Guaranteed Messaging
 • Persistent Stores
 • Durable Subscribers
JMS Performance Essentials
 • Quotas
 • Thresholds
 • Unit of Order
JMS Store and Forward
 • SAF Agents
 • SAF Contexts
 • SAF Imported Destinations
JMS Message Bridge
 • Bridge Adapters
 • Bridge Destinations
 • Quality of Service
Server Migration
 • Cluster Leasing
 • Candidate Machines
JMS Clustering
 • JMS Cluster Targeting
 • Service Migration
 • Migratable Targets
 • Distributed Destinations
 • JMS Load Balancing
Cross-Cluster Replication
 • MAN Replication
 • WAN Replication
Authentication Providers
 • Security Realms
 • Security Stores
 • Control Flags
 • LDAP Authenticators
 • SQL Authenticator
 • Password Validation
 • Security Migration
Server Performance Essentials
 • Load Testing
 • JVM Tuning
 • Heap Monitoring
 • Work Managers
Monitoring and Diagnostics Essentials
 • Runtime MBeans
 • Diagnostics Framework
 • Metric Collectors
 • Watches
 • Instrumentation
 • WebLogic and SNMP
 • Trap Monitors
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie