Szkolenia IT / Oracle / Database

D50102GC20 Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 6 440,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 280,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2 course explores the fundamentals of basic database administration. Expert Oracle University instructors will reinforce topics with structured hands-on practices that will prepare you for the corresponding Oracle Certified Associate exam.

Benefits to You
Ensure fast, reliable, secure and easy to manage performance. Optimize database workloads, lower IT costs and deliver a higher quality of service by enabling smooth and rapid consolidation within your Datacenter.

Create an Operational Database
You will also learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner. This includes performance monitoring, database security, user management and backup/recovery techniques.

Training Requirements
This Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2 course fulfills the training requirement for an Oracle Certification Path. Only instructor-led online (LVC, LWC), in-class (ILT) or Training On Demand courses fulfill the requirement. Please note that Self-Study Courses and Knowledge Center courses do not fulfill the training requirement.
Uczestnicy
Database Administrators
Java Developer
Support Engineer
Technical Administrator
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Oracle Database 11g: Introduction to SQL
Suggested Prerequisites
 • Taken Oracle Introduction to SQL course or equivalent experience
 • Taken Oracle PL/SQL course or equivalent experience
Czego się nauczysz
 • Install Oracle Grid Infrastructure.
 • Create and manage users.
 • Install and configure an Oracle Database.
 • Create and manage storage structures.
 • Administer the Oracle Database.
 • Understand the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another.
 • Perform backup and recovery.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Monitor performance
 • Describe Oracle Database Architecture
 • Install Oracle Grid Infrastructure
 • Install and configure Oracle Database 11g    
 • Configure Oracle Net services
 • Monitor and administer undo data
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Perform basic backup and recovery of a database
 • Manage users and schemas
 • Manage data concurrency

Course Topics
Exploring the Oracle Database Architecture

 • Oracle Database Architecture Overview
 • Oracle ASM Architecture Overview
 • Process Architecture
 • Memory structrues
 • Logical and physical storage structures
 • ASM storage components
Installing your Oracle Software
 • Tasks of an Oracle Database Administrator
 • Tools Used to Administer an Oracle Database
 • Installation: System Requirements
 • Oracle Universal Installer (OUI)
 • Installing Oracle Grid Infrastructure
 • Installing Oracle Database Software
 • Silent Install
Creating an Oracle Database
 • Planning the Database
 • Using the DBCA to Create a Database
 • Password Management
 • Creating a Database Design Template
 • Using the DBCA to Delete a Database
Managing the Oracle Database Instance
 • Start and stop the Oracle database and components
 • Use Oracle Enterprise Manager
 • Access a database with SQLPlus
 • Modify database installation parameters
 • Describe the stages of database startup
 • Describe database shutdown options
 • View the alert log
 • Access dynamic performance views
Manage the ASM Instance
 • Set up initialization parameter files for ASM instance
 • Start up and shut down ASM instances
 • Administer ASM disk groups
Configuring the Oracle Network Environment
 • Use Enterprise Manager to create and configure the Listener
 • Enable Oracle Restart to monitor the listener
 • Use tnsping to test Oracle Net connectivity
 • Identify when to use shared servers and when to use dedicated servers
Managing Database Storage Structures
 • Storage Structures
 • How Table Data Is Stored
 • Anatomy of a Database Block
 • Space Management in Tablespaces
 • Tablespaces in the Preconfigured Database
 • Actions with Tablespaces
 • Oracle Managed Files (OMF)
Administering User Security
 • Database User Accounts
 • Predefined Administrative Accounts
 • Benefits of Roles
 • Predefined Roles
 • Implementing Profiles
Managing Data Concurrency
 • Data Concurrency
 • Enqueue Mechanism
 • Resolving Lock Conflicts
 • Deadlocks
Managing Undo Data
 • Data Manipulation
 • Transactions and Undo Data
 • Undo Data Versus Redo Data
 • Configuring Undo Retention
Implementing Oracle Database Auditing
 • Describe DBA responsibilities for security
 • Enable standard database auditing
 • Specify audit options
 • Review audit information
 • Maintain the audit trail
Database Maintenance
 • Manage optimizer statistics
 • Manage the Automatic Workload Repository (AWR)
 • Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Describe and use the advisory framework
 • Set alert thresholds
 • Use server-generated alerts
 • Use automated tasks
Performance Management
 • Performance Monitoring
 • Managing Memory Components
 • Enabling Automatic Memory Management (AMM)
 • Automatic Shared Memory Advisor
 • Using Memory Advisors
 • Dynamic Performance Statistics
 • Troubleshooting and Tuning Views
 • Invalid and Unusable Objects
Backup and Recovery Concepts
 • Part of Your Job
 • Statement Failure
 • User Error
 • Understanding Instance Recovery
 • Phases of Instance Recovery
 • Using the MTTR Advisor
 • Media Failure
 • Archive Log Files
Performing Database Backups
 • Backup Solutions: Overview
 • Oracle Secure Backup
 • User-Managed Backup
 • Terminology
 • Recovery Manager (RMAN)
 • Configuring Backup Settings
 • Backing Up the Control File to a Trace File
 • Monitoring the Flash Recovery Area
Performing Database Recovery
 • Opening a Database
 • Data Recovery Advisor
 • Loss of a Control File
 • Loss of a Redo Log File
 • Data Recovery Advisor
 • Data Failures
 • Listing Data Failures
 • Data Recovery Advisor Views
Moving Data
 • Describe ways to move data
 • Create and use directory objects
 • Use SQL*Loader to move data
 • Use external tables to move data
 • General architecture of Oracle Data Pump
 • Use Data Pump export and import to move data
Working with Support
 • Use the Enterprise Manager Support Workbench
 • Work with Oracle Support
 • Log service requests (SR)
 • Manage patches
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie