Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D53979GC20 Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 450,00 zł
OracleTraningOnDemand Oracle | Training On Demand
Cena netto: 6 440,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 6 935,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This course is aimed at developers who want to build Java EE applications using Oracle ADF. Learn to use Oracle
JDeveloper 11g Release 1 Patch Set 1 to build, test and deploy an end-to-end web application.

Benefits to You:
Simplify application development in your organization to increase productivity. Become more efficient at building Java EE applications using Oracle ADF (innovative yet mature Java EE development framework) and deploy an end-to-end web application.

Build & Deploy

The data model is built with ADF Business Components and the user interface with ADF Faces. During this course,
you'll learn to build each part of the application with the Fusion technology stack and then deploy it to WebLogic Server.

Java EE

Java EE is a standard, robust, scalable and secure platform that forms the basis for many of today’s enterprise
applications. Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) is an innovative, yet mature Java EE
development framework that is directly supported and enabled by Oracle JDeveloper 11g.

Oracle ADF

Oracle ADF simplifies Java EE development by minimizing the need to write code that implements the application’s infrastructure. allowing developers to focus on the features of the actual application.

Uczestnicy
Application Developers
J2EE Developer
Java Developers
Java EE Developers
Wymagania wstępne
Suggested Prerequisites
 • Familiarity with JDeveloper
 • Familiarity with XML concepts
 • Familiarity with basic Java
Czego się nauczysz
 • Build end-to-end web applications.
 • Develop Java EE components with Oracle ADF.
 • Build rich user interfaces with ADF Faces.
 • Use the new capabilities of Oracle JDeveloper 11g Release 1 Patch Set 1.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Expose the data model in a web application with a rich ADF Faces user interface
 • Create JSF pages
 • Use rich client components in JSF pages
 • Add validation to ADF applications
 • Secure Web applications
 • Build and customize a data model by using ADF Business Components

Course Topics
Introduction to Fusion and ADF

 • Describing Fusion architecture
 • Explaining how ADF fits into the Fusion architecture
 • Describing the ADF technology stack (MVC)
Getting Started with JDeveloper
 • Listing JDeveloper benefits for application development
 • Using the features of the JDeveloper IDE
 • Defining IDE preferences
 • Creating applications, projects, and connections in JDeveloper
Building a Data Model with ADF Business Components
 • Introducing ADF Business Components
 • Creating Business Components from tables
 • Testing the data model
Querying and Persisting Data
 • Using view objects
 • Using entity objects to persist data
 • Synchronizing entity objects with database table changes
 • Creating associations
 • Creating updateable view objects
 • Creating master-detail relationships
 • Refactoring
Exposing Data
 • Creating application modules
 • Using master-detail view objects in application modules
 • Managing Business Components transactions
 • Abstracting business services with ADF Model
Declaratively Customizing Data Services
 • Internationalizing the data model
 • Editing business components
 • Modifying default behavior of entity objects
 • Changing the locking behavior of an application module
Programmatically Customizing Data Services
 • Generating Java classes
 • Programmatically modifying the behavior of entity objects
 • Programmatically modifying the behavior of view objects
 • Adding service methods to an application module
 • Using client APIs
Validating User Input
 • Understanding validation options: Database, Data Model, or UI
 • Triggering validation execution
 • Handling validation errors
 • Using Groovy expressions in validation
 • Using programmatic validation
Troubleshooting ADF BC Applications
 • Troubleshooting the business service
 • Troubleshooting the UI
 • Using logging and diagnostics
 • Using the JDeveloper debugger
Understanding UI Technologies
 • Describing the use of Web browsers and HTML
 • Describing the function of Servlets and JSPs
 • Defining JavaServer Faces
 • Explaining the JSF component architecture and JSF component types
 • Explaining the purpose of backing beans and managed beans
 • Describing the JSF life cycle
 • Explaining how ADF Faces augments the JSF life cycle
Binding UI Components to Data
 • Creating a JSF page
 • Adding UI components to a page
 • Describing the ADF Model layer
 • Using Expression Language in data bindings
 • Using a Page Definition file
 • Examining data binding objects and metadata files
 • Binding existing components to data
 • Running and testing the page
Planning the User Interface
 • Describing the Model-View-Controller design pattern
 • Differentiating between bounded and unbounded task flows
 • Creating and converting task flows
 • Defining control flows
 • Defining global navigation
 • Creating routers for conditional navigation
 • Calling methods and other task flows
 • Implementing validation in the user interface
Adding Functionality to Pages
 • Internationalizing the user interface
 • Using component facets
 • Displaying tabular data in tables
 • Displaying hierarchical data in trees
 • Displaying text or media with icons and images
 • Defining search forms and display results
 • Displaying data graphically
Implementing Navigation on Pages
 • ADF Faces navigation components
 • Using buttons and links
 • Using menus for navigation
 • Using breadcrumbs
 • Using a train component
Achieving the Required Layout
 • Using complex layout components
 • Explaining how to use ADF Faces skins
 • Using dynamic page layout
Ensuring Reusability
 • Designing for reuse
 • Using task flow templates
 • Creating and using page templates
 • Creating and using declarative components
 • Creating and using page fragments
 • Deciding which type of reusable component to use
Passing Values Between UI Elements
 • Defining the data model to reduce the need to pass values
 • Using a managed bean to hold values
 • Using page parameters
 • Using task flow parameters
 • Passing values from containing pages to regions
Responding to Application Events
 • Using managed beans
 • Coordinating JSF and ADF lifecycles
 • Using phase and event listeners
 • Using action listeners and methods
 • Understanding additional AJAX events
Implementing Transactional Capabilities
 • Handling transactions with ADF BC
 • Using task flows to control transactions
 • Sharing data controls
 • Handling transaction exceptions
 • Defining response to the Back button
Implementing Security in ADF BC Applications
 • Exploring ADF Application security options
 • Understanding ADF security framework
 • Enabling users to access resources
 • Implementing a Login page
 • Understanding ADF controller authorization
 • Using Expression Language to extend security capabilities
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie