Szkolenia IT / Oracle / Database

D55650GC10 Oracle Database 11g: Managing Oracle on Linux for DBAs

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 130,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 2 912,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Database 11g: Managing Oracle on Linux course is designed to give the Database Administrator a firm understanding of the components required to successfully deploy an Oracle 11g database on Oracle Enterprise Linux.

Benefits To You
Lectures are reinforced with hands-on practices designed to walk the student through the entire installation, tuning, configuration and troubleshooting process.

This course is based on Oracle Database 11g Release 1.
Uczestnicy
Database Administrators
Support Engineer
Technical Administrator
Technical Consultant
Related Training
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Basic knowledge of Linux or Unix operating systems.
 • Hands-on experience administering Oracle Database 10g or 11g.
Suggested Prerequisites
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
Czego się nauczysz
 • Configure and verify the Linux operating system for optimal performance with an Oracle Database.
 • Tune the database to take advantage of the Linux operating system.
 • Learn administrative tasks related to the database like file system choices, kernel and memory model selection, automated startup and shutdown scripts, and customizing the database for Linux.
 • Optimize the Linux environment for Oracle Database.
 • Discover Linux tips and tricks.
 • Prepare and update a Linux 64-bit system for an Oracle Database silent installation.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Identify the different kernels available for Linux
 • View installed packages on a Linux system
 • Prepare and update a system for an Oracle Database installation
 • Identify and implement the best storage options for an Oracle database
 • Customize the database to take advantage of Linux features
 • Optimize Linux for running an Oracle database
 • Use Linux commands and techniques to automate and streamline DBA tasks
 • Troubleshoot database errors specific to the Linux OS

Course Topics
Review of Linux Basics

 • Linux Directory Structure
 • File Permissions and Security
 • Common Linux Commands and Programs
 • Working with Linux Shells
 • Bash Shell Scripting
Preparing Linux for Oracle
 • Linux Distributions
 • Verifying the Linux Kernel
 • Using the /proc System
 • Setting Kernel Parameters
 • Managing Packages
 • Using the oracle-validated RPM
 • Creating Groups and Users
 • The nobody User
Installing Oracle on Linux
 • Setting Environment Variables Pre-Installation
 • Optimal Flexible Architecture
 • Installing New Releases
 • Managing Multiple Oracle Versions
 • Setting Oracle Environment Variables
 • Performing a Silent or Suppressed Installation
 • Oracle Patch Utility
 • Oracle Relink Utility
Managing Storage on Linux
 • Oracle Database Storage Options
 • Supported Linux I/O Modes
 • Disks and Partitions
 • Managing Partitions
 • Logical Volume Manager Concepts
 • Attached Storage
 • Linux and File Systems
 • Monitoring Disk Usage and Free Space
Using Oracle ASM on Linux
 • Automatic Storaget Management Library Driver
 • Installing and Initializing ASMLib
 • Configuring Disks
 • Marking Disks as Automatic Storage Management Disks
 • Creating an ASM Instance
 • ASM Installation Best Practices
 • Disk Group Configuration Best Practices
Automating Oracle on Linux
 • Automating Tasks
 • Linux Startup Sequence
 • Linux Runlevels
 • Automating Startup and Shutdown of Oracle Processes
 • Working with the dbstart and dbshut Scripts
 • Linux Scheduling Tools
 • Scheduling a Backup with cron
Optimizing Linux for Oracle
 • Standard Linux Measurement Tools
 • Measuring CPU Activity and Reducing CPU Bottlenecks
 • Monitoring and Tuning Memory
 • Monitoring and Tuning Disk I/O
 • Basic Oracle Database Optimizations
 • Basic Linux Optimizations
 • Page Address Extensions for 32-bit Systems
 • Configuring Hugepages
Additional Linux Tips for  DBAs
 • Simple Shell Scripts to Simplify DBA Tasks
 • Adding Command History to SQL*Plus
 • Finding Files with SETUID or SETGID Set
 • Capturing System Data Using Scripts
 • Finding Background Processes
 • Finding Server Processes
 • Killing Server Processes
 • Query Output in an Environment Variable
Troubleshooting Oracle Issues on Linux
 • Monitoring alert log with ADRCI
 • Resolving ORA-600/ORA-7445 Errors
 • Process Hierarchy
 • Viewing the Startup Environment for a Process
 • Viewing the Status of a Process
 • Recovering from Database Crashes
 • Debugging a Core Dump

Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń