Szkolenia IT / Oracle / Database

D61762GC40 MySQL for Database Administrators Ed 4

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

The MySQL for Database Administrators course teaches DBAs and other database professionals how to maximize their organization's investment in MySQL and about the benefits of using the MySQL Cloud Service. Learn to configure the MySQL Server, set up replication and security, perform database backups, optimize query performance, and ensure high availability.

Through a variety of realistic, hands-on activities, expert MySQL instructors will teach you to install, configure, secure, and maintain your database server which you can deploy on-premise or as a MySQL Cloud Service instance.


Benefits To You:

After taking this course, you will be equipped to use all the features of MySQL to get the best out of your Web, Cloud, and embedded applications, whether you work with the command line or graphical tools such as MySQL Workbench and MySQL Enterprise Monitor, whether you use on-premise or MySQL Cloud-based instances, and whether your challenge is complex replication requirements, or highly-tuned transactional systems.
 
 

Benefits:
You learn to:

 • Install and configure MySQL Server and client programs.
 • Recognize the key components of the MySQL architecture.
 • Secure your server.
 • Troubleshoot server slowdowns and other issues.
 • Improve query performance.
 • Configure and administer a variety of replication topologies.
 • Understand the benefits of MySQL Cloud.

 

Target audience:

 • Database Administrators
 • Database Developers
 • Technical Consultant
 
Prerequisites:
Required Prerequisites
 • Should be knowlegeable with Joining tables
 • Should be knowlegeable with MySQL data types and executing basic DDL and DML queries using SQL
 • Should be knowlegeable with relational database concepts and using the mysql command-line client
 • MySQL Fundamentals Ed 1
Suggested Prerequisites
 • MySQL for Developers
 • MySQL for Developers Ed 2
 • MySQL for Developers Ed 3
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia

Course Objectives

 • Define and implement a backup strategy
 • Perform physical and logical backups of your data
 • Describe MySQL replication and its role in high availability and scalability
 • Configure simple and complex replication topologies
 • Administer a replication topology
 • Install the MySQL server and client programs
 • Upgrade MySQL on a running server
 • Describe MySQL architecture
 • Explain how MySQL processes, stores, and transmits data
 • Configure MySQL server and client programs
 • Use server logs and other tools to monitor database activity
 • Create and manage users
 • Protect your data from common security risks
 • Identify and optimize poorly-performing queries
 • Troubleshoot server slowdowns and other common problems
 • Gain an understanding of MySQL Cloud
Informacje dodatkowe
<p>Szkolenie ma formę wykład&oacute;w połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzone przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.</p>
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń