Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D61808GC20 Object-Oriented Analysis and Design Using UML

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
Cena promocyjna: 7 434,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
Cena promocyjna: 6 923,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 7 287,00 zł
Cena promocyjna: 6 923,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The Object-Oriented Analysis and Design Using UML course provides instruction and practical experience focusing on the effective use of object-oriented technologies and the judicious use of software modeling as applied to a software development process. This instructor-led course uses lecture, group discussions, and facilitator-led activities to present one practical, complete, object-oriented analysis and design (OOAD) road map from requirements gathering to system design. The course provides a pragmatic approach to object-oriented (OO) software development following proven OO technologies, principles, and patterns as applicable to OO languages such as the Java(TM) programming language. Students experience the benefits of using the widely adopted graphical modeling language?the Unified Modeling Language (UML) version 2.2 to help in communicating concepts and decisions, understanding the problem and proposed solution, and managing complexity of the artifacts describing the problem and proposed solution. The course is structured to follow a generic form of software development process that focuses on the analysis and design aspects as applicable to an OO software project. This generic process can be easily adapted to specific processes, which are discussed later in the course. The course also provides an understanding of patterns and frameworks that can facilitate the building of more flexible and re-usable software components.

Prerequisites:

Demonstrate a general understanding of programming, preferably using the Java programming language
Understand object-oriented concepts and methodology
Understand the fundamentals of the systems development process
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Examining Object-Oriented Concepts and Terminology
 • Introducing Modeling and the Software Development Process
 • Creating Use Case Diagrams
 • Creating Use Case Scenarios and Forms
 • Creating Activity Diagrams
 • Determining the Key Abstractions
 • Constructing the Problem Domain Model
 • Transitioning from Analysis to Design using Interaction Diagrams
 • Modeling Object State Using State Machine Diagrams
 • Applying Design Patterns to the Design Model
 • Introducing Architectural Concepts and Diagrams
 • Introducing the Architectural Tiers
 • Refining the Class Design Model
 • Overview of Software Development Processes
 • Overview of Frameworks
 • Course Review
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń