Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D65269GC20 Developing Applications for the Java EE 6 Platform

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 280,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The Developing Applications for the Java(TM) EE Platform course provides students with the knowledge to build and deploy enterprise applications that comply with Java(TM) Platform, Enterprise Edition 6 technology standards. The enterprise components presented in this course include Enterprise JavaBeans(TM) (EJB(TM)) technology, the Java Persistence API, servlets, and JavaServer Pages(TM) (JSP(TM)) technology, JavaServer Faces(TM) (JSF(TM)), RESTful and SOAP web services, and the Java technology clients that use them. Students gain hands-on experience through labs that build an end-to-end, distributed business application. The labs explore session EJB components, which implement the Session Facade pattern and provide a front-end to entity components using the Java Persistence API. The labs also explore message-driven EJB components, which act as Java Message Service (JMS) consumers. Students create user interfaces using servlets, JSP technology (JSP pages), and JavaServer Faces (JSF). Basic web services using SOAP and RESTful techniques will be created. Students learn how to assemble an application and how to deploy an application into an application server (Java EE platform runtime environment).Students perform the course lab exercises using NetBeans(TM)Integrated Development Environment (IDE).

Wymagania wstępne
Experience with the Java programming language
Familiarity with object serialization
Familiarity with relational database theory and the basics of structured query language (SQL)
Familiarity with the use of an IDE
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Survey of Java EE Technologies
 • Enterprise Application Architecture
 • Web Technology Overview
 • Developing Servlets
 • Developing With JavaServer Pages Technology
 • JavaServer Faces
 • EJB Overview
 • Implementing EJB 3.0 Session Beans
 • The Java Persistence API
 • Implementing a Transaction Policy
 • Developing Asynchronous Java EE Applications and Messaging
 • Developing Message-Driven Beans
 • Web Service Model
 • Implementing Java EE Web Services with JAX-WS and JAX-RS
 • Implementing a Security Policy
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń