Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

D67230GC10 Java SE 7: Develop Rich Client Applications

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 280,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The Java SE 7: Develop Rich Client Applications training takes you through the process of designing a rich client application using Java SE 7 and Java FX 2. Using the Model-View-Controller (MVC) pattern and a case study approach, you'll learn to analyze, design and develop the user interface, connect the user interface to a database and finally connect the user interface to a RESTful web service.


Learn How to Create a User Interface
The user interface is created using key Java FX components including layouts, UI controls, data structures like ObservableList, charts, smart tables, CSS and JavaFX concurrency libraries. You'll also learn to add two tier and three tier features to your application by connecting to a database using the Java Persistence API (JPA).

Additional Topics Include:
 • Packaging and deploying your application.
 • Developing secure applications.
 • Signing an application and authentication.
 • Adding logging to your application.
 • Implementing unit testing with JUnit.
Uczestnicy
Application Developers
Developer
Java Developer
Java EE Developer
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Java SE7 Fundamentals
 • Java SE 7 Programming
Czego się nauczysz
 • Create a graphical user interface using Java FX.
 • Connect a Java FX GUI to database using JPA.
 • Connect a Java FX GUI to a RESTful web service.
 • Package and deploy a Java FX application.
 • Sign a Java FX application.
 • Connect their application to a RESTful web service using JAX-RS and the Jersey API.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Implement a rich client application (RIA) from the ground up
 • Create a JavaFX GUI using controls, layouts, charts, smart tables, and CSS
 • Implement event handling in a JavaFX application
 • Use JavaFX visual effects, animations, media, and a web view control in a JavaFX application
 • Implement concurrency and binding to a JavaFX application
 • Leverage Java Persistence API (JPA) in a Java SE application
 • Create two-tier and three-tier Java technology applications
 • Connect your application to a REST web service
 • Package and deploy a Java SE application
 • Secure a Java SE application
 • Sign a Java SE application
 • Implement the Logging API to generate log messages in GUI
 • Implement unit testing using JUnit
 • Apply Model View Controller (MVC) design pattern to create reusable classes

Course Topics

Introduction

 • Providing an overview of Rich Client applications(RIAs)
 • Providing an overview of JavaFX
The Broker Tool Application
 • Describing an overview of BrokerTool
 • Describing BrokerTool database schema
 • Providing an overview of Henley Automobile application
JavaFX Overview
 • Demonstrating Simple JavaFX Applications
 • What is JavaFX?
 • Exploring JavaFX API
 • Understanding JavaFX Scene Graph
 • How to create a JavaFX app?
 • Creating JavaFX FXML Application
 • Comparing JavaFX with Swing
 • Overview of JavaFX features
Generics and JavaFX Collections
 • Reviewing Java Generics syntax
 • Reviewing Java Generic Collection objects
 • Reviewing JavaFX Collection's ObservableList and ObservableMap
UI Controls, Layouts, Charts, and CSS
 • Understanding Scene Graph in depth
 • Using UI controls in JavaFX application
 • Using Layout features in JavaFX application
 • Using Charts in JavaFX application
 • Understanding the usage of CSS in JavaFX application
 • Adding events to JavaFX controls
Visual Effects, Animation, Web View, and Media
 • Using Visual Effects in JavaFX application
 • Using Animation and transition features in JavaFX application
 • Describing the benefits of using WebView and WebNode
 • Describing the implementation of  Multimedia in JavaFX
JavaFX Tables and Client GUI
 • Creating smart Table
 • Describing the BrokerTool app interface
 • Determining which JavaFX components to use in the BrokerTool interface
 • Displaying BrokerTool data and determine which charts and tables to use to display data
 • Applying CSS to a JavaFX application
JavaFX Concurrency and Binding
 • Describing properties and binding in JavaFX
 • Implementing Threading and Concurrency in JavaFX
Java Persistence API (JPA)
 • Understanding JPA concepts
 • Understanding Components of JPA architecture
 • What is Transactions ?
 • Performing CRUD operations using Entity and Queries
Applying the JPA
 • Identifying Entity Relationships
 • Using Criteria API in JavaFX application
 • Applying JPA in HenleyApp application
 • Applying two-tier design
Implementing a Multi-Tier Design with RESTful Web Services
 • Comparing Three-tier design versus Two-tier design
 • Describing JAX-RS web services
 • Using JAX-RS web services in the HenleyServer application
Connecting to a RESTful Web Service
 • Testing REST web service with HTTP and HTML
 • Developing JAX-RS web service clients
 • Identifying how to develop a Jersey RESTful client
 • Reviewing the implementation of Web service clients of HenleyApp
Packaging and Deploying Applications
 • Using jar to package up Java applications
 • Deploying applications
 • Deploying Embedded applications
 • Deploying Jar using Java Web Start
 • Using an Installer
 • Deploying Rich Internet using Deployment Toolkit
Developing Secure Applications
 • Describing the Aspects of security
 • Describing Fundamental secure coding concepts
 • Avoiding common Injection and inclusion attacks
 • Protecting Confidential data
 • Limiting the accessiblity of classes
 • Understanding Mutability
 • Listing Security resources available on the Internet
Signing an Application and Authentication
 • Describing Public and private key encryption
 • Describing Digital Signatures
 • Introducing SSL/TLS
 • Understanding HTTP Authentication mechanism
 • Using HTTPS with an application
Logging
 • Overview of Java Logging API
 • Creating a Logger Object
 • Setting Log levels
 • Reviewing Logging methods
 • Configuring Logger Handlers and formatters
 • Using Logger Configuration
Implementing Unit Testing and Using Version Control
 • Understanding Unit Testing, Test Cases and features of JUnit
 • Understanding and Writing JUnit test cases
 • Using NetBeans support for JUnit
 • Using Version control system
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń