Szkolenia IT / Oracle / Database

D71835GC10 Oracle Database 11g: Implement Partitioning Release 2

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 130,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
 This course will discuss the Oracle Partitioning methods for tables, index, and materialized views that are available in Oracle Database 11g Release 2 with examples and explanations of appropriate use. Oracle Database 11g introduces several new partitioning methods: Reference partitioning, System partitioning, Interval partitioning, Virtual column partitioning, and several new composite partitioning methods: Range-Range, Hash-Hash, List-List, List-Hash, List-Range, along with Interval-Range, Interval-Hash, and Interval-List. When added to all the existing methods of partitioning, this large range of choices require that Database Administrators and Data Architects understand each method and appropriate uses.

The course will also cover partitioning of Lob segments, nested tables, and object tables. Proper use of partitioning can greatly benefit many types of applications including Data Warehouses, Information Lifecycle management, and very large databases in general.

This course is based on Oracle Database 11g Release 2 Patch Set 1.
Uczestnicy
Architect
Data Warehouse Administrator
Database Administrators
Database Designers
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Basic Oracle Database administration, Basic SQL Skills
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2
Czego się nauczysz
 • Apply partitioning strategies to enhance application performance
 • Use partitioning techniques to reduce impact of table and index maintenance
 • Use partitioning to decrease the time to refresh materialized views
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Understand partitioning options with other database features
 • Describe the partitioning architecture, uses, and advantages
 • Describe the partition types supported by the Oracle RDBMS
 • List all of the options for creating partition tables
 • Create partitioned tables
 • Describe the table and index partition relationships
 • List all the options of partitioned indexes
 • Create partitioned indexes
 • List all of the alterable partitioned table and index attributes
 • Describe the overhead associated with each maintenance command
 • Use the data dictionary to verify partitioning structure
 • Create Materialized Views that are partitioned
 • Explain the benefits of partitioning materialzied views
 • Show performance enhancements of partitioned materiized views
 • Choose appropriate partition attributes for various application requirements
 • Describe Oracle Enterprise Manager support of partitioned objects

Course Topics

Introduction to Partitioning

VLDB Manageability and Performance Constraints
Manual Partitions
Partitioned Tables, Indexes, Materialized Views
Benefits of Partitioning
Performance Consideration, Manageability & Partitioning Methods
Table Versus Index Partitioning, Partitioned Indexes & Verifying Partition Use
Proof of Pruning
SQL-Loader, Partitioned Objects and Partitioning History
Implementing Partitioned Tables
 • Table, Partition, and Segment Relations
 • Equipartitioning & General Restrictions
 • The CREATE TABLE Statement with Partitioning
 • Partition Key Value, Range Partitioning, Interval Partitioning, Multicolumn Partitioning
 • List Partitioning, Hash Partitioning, Named Partitions & Hash Partitioning: Quantity of Partitions
 • Composite Partitioning
 • Index Organized Table (IOT) Partitioning, LOB Partitioning
 • Partitioned Object Tables and Partitioned Tables with Object Types
Implementing Partitioned Indexes
 • Partitioned Indexes & Partitioned Index Attributes
 • Index Partitioning Types
 • Global Indexes, Local Prefixed Index
 • Local Prefix Index Examples, Local Nonprefixed Index
 • Index Partitioning and Type Matrix
 • Specifying Index with Table Creation
 • Graphic Comparison of Partitioned Index Types
 • Index Partition Status, Data Dictionary Views Indexes & Guidelines for Partitioning Indexes
Maintenance of Partitioned Tables and Indexes
 • Maintenance Overview
 • Table and Index Interaction During Partition Maintenance
 • Modifying a Table or Indexing Logical Properties
 • Modifying Partition Properties on the Table
 • Using the ALTER TABLE or INDEX Commands
 • Renaming a Partition
 • Partition Storage Changes
 • Moving a Partition, Adding a Partition, Dropping a Partition, Splitting and Merging a Partition, Coalescing a Partition, Rebuilding Indexes
Partitioning Administration and Usage
 • Using Partitioned Tables
 • Pruning Rules, Partition-wise Joins
 • ANALYZE and Partitioned Objects & Data Dictionary View Statistics
 • SQL*Loader and Partitioned Objects
 • SQL*Loader Conventional Path
 • SQL*Loader Direct Path Sequential Loads
 • SQL*Loader Direct Path Parallel Loads
 • Export and Import
Partitioning and Workload Types
 • Partitioning in Data Warehouses
 • Partitioning for Information Lifecycle Management
 • Partitioning in OLTP Environments
Informacje dodatkowe
Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń