Szkolenia IT / Oracle / Operating Systems

D74508GC30 Oracle Linux 5 & 6 System Administration Ed 3

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 825,00 zł
LiveVirtualClasses Oracle | Live Virtual Classes
Cena netto: 7 280,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
The Oracle Linux 5 & 6 System Administration course covers a range of skills including installation, using the Unbreakable Enterprise Kernel, configuring Oracle Linux services, preparing the system for the Oracle Database, monitoring and troubleshooting.

This course teaches you how to handle typical issues faced by administrators in areas including authentication, securing and monitoring. You learn to understand the kernel development model and learn about Linux distributions. You hear about Oracle's comprehensive solutions and Oracle's contributions to the Linux community.

Benefits To You
Oracle Linux brings you the latest Linux innovations, delivering extreme performance, advanced scalability, and reliability for enterprise applications and systems. Implementing Ksplice provides you zero down time kernel updates.
Uczestnicy
Database Administrators
Support Engineer
System Administrator
Technical Consultant
Wymagania wstępne
Required Prerequisites
 • Experience with Unix shell command line features and basic shell scripting
 • Experience with archiving and compressing files in Unix and performing remote connections and file transfers
 • Experience with text editing using vi and Unix process control
 • Experience with types of user accounts and working with files and directories in Unix
Suggested Prerequisites
 • UNIX and Linux Essentials
Czego się nauczysz
 • Enable kernel features.
 • Set up users and groups.
 • Configure system logging, the boot process, the network, and storage.
 • Install additional software packages.
 • Keep the kernel up to date by using Ksplice.
 • Configure services such as NFS, FTP, OpenSSH, PAM.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Configure File Sharing services (NFS, FTP, OpenSSH)
 • Perform Security Administration (iptables, chroot, TCP wrappers)
 • Prepare Oracle Linux system for Oracle database
 • Load and configure the Unbreakable Enterprise Kernel
 • Install software packages from Unbreakable Linux Network and other repositories
 • Use Ksplice to update the kernel on a running system
 • Configure system logging
 • Load kernel modules and configure kernel module parameters
 • Perform User and Group administration
 • Create file systems
 • Maintain swap space
 • Troubleshoot problems and perform corrective action
 • Install Oracle Linux
 • Use Logical Volume Manager (LVM)
 • Configure RAID devices

Course Topics

Course Introduction

 • Virtualization
 • Elements of course environment
 • Course structure
Introduction to Oracle Linux
 • Development of Linux Kernel
 • Linux kernel development model
 • Linux distributions
 • Oracle's commitment to the success of Linux
 • Oracle's technical contributions to the Linux community
 • Oracle's Unbreakable Enterprise Kernel (UEK)
Installing Oracle Linux
 • Obtaining Oracle Linux
 • Oracle Software Delivery Cloud
 • Anaconda installer
 • Installation steps
 • Firstboot tool
Linux Boot Process
 • Linux boot process
 • init process
 • SysV init runlevels
 • /etc/rc.d directory
 • Configure services for runlevels
 • Xinetd service
 • Upstart
System Configuration
 • Configuring system time
 • Network Time Protocol (NTP)
 • System configuration files
 • The proc filesystem
 • The sysfs filesystem
 • The sysctl utility
Package Management
 • Introduction to Oracle Linux package management
 • The rpm utility
 • Oracle Linux Yum server
 • Yum configuration
 • The yum utility
 • Oracle Unbreakable Linux Network (ULN)
 • ULN channels
 • Switching from RHN to ULN
Ksplice
 • Introduction to Ksplice
 • How Ksplice works
 • Ksplice implementation
 • Installation instructions
 • Using Ksplice Uptrack
 • Ksplice Uptrack command summary
 • Ksplice Offline Client
Automate Tasks
 • Automating system tasks
 • Configuring cron jobs
 • Other cron directories and files
 • The crontab utility
 • Configuring anacron jobs
 • The at and batch utilities
Kernel Module Configuration
 • Loadable Kernel Modules (LKM)
 • The lsmod utility
 • The modinfo utility
 • Loading and unloading kernel modules
 • The modprobe utility
 • The insmod, depmod, and rmmod utilities
 • ASM Cluster File System (ACFS) and ASM Dynamic Volume Manager (ADVM) drivers
 • Kernel module parameters
User and Group Administration
 • User and group configuration files
 • Adding a user account
 • Modifying and deleting user accounts
 • Group account administration
 • User Private Groups (UPG)
 • Password configuration
 • User Manager Tool
 • su and sudo commands
Partitions, File Systems, and Swap
 • Disk Partitions
 • Partition Table Manipulation Utilities
 • File System Types
 • Making File Systems
 • Mounting File Systems
 • The /etc/fstab File
 • Swap Space
Storage Administration
 • Logical Volume Manager
 • Physical Volume Utilities
 • Volume Group Utilities
 • Logical Volume Utilities
 • RAID levels
 • The mdadm utility
Network Configuration
 • Network interfaces
 • Network configuration files
 • Network interface utilities
 • Address Resolution Protocol (ARP)
 • Network interface bonding
 • Virtual Local Area Networks (VLANs)
 • The route utility
 • NetworkManager
File Sharing
 • NFS server configuration
 • The /etc/exports file
 • Starting the NFS services
 • The exportfs utility
 • NFS client configuration
 • Automounting filesystems
 • vsftpd configuration options
OpenSSH Service
 • OpenSSH configuration
 • OpenSSH utilities
 • The ssh, scp, and sftp utilities
 • The ssh-keygen utility
 • Connecting to a remote system without supplying a password
 • Using ssh-agent
 • Using ssh-add
Pluggable Authentication Modules (PAM)
 • Introduction to PAM
 • PAM configuration files
 • PAM authentication modules
 • PAM module types
 • PAM control flags
 • PAM implementation examples
Security Administration
 • The chroot utility
 • Implementing a chroot jail
 • The named and vsftpd services use of chroot jail
 • Firewall configuration tool
 • iptables terminology
 • Beginning iptables maintenance
 • Using the iptables utility
 • TCP wrappers
Oracle on Oracle
 • Oracle software user and group accounts
 • System resource tuning and network tuning
 • Linux shared memory kernel parameters
 • Semaphores kernel parameter
 • File handles and Asynchronous IO (AIO) kernel parameter
 • Oracle-related shell limits
 • Configuring HugePages
 • Oracle ASM
System Monitoring
 • The sosreport utility
 • The iostat, mpstat, vmstat, sar, top, iotop, strace, netstat, and tcpdump utilities
 • Wireshark GUI and tshark CLI
 • OSWatcher Black Box (OSWbb)
 • OSWatcher Black Box Analyzer (OSWbba)
 • Enterprise Manager Ops Center
 • Spacewalk
System Logging
 • System log file configuration
 • rsyslog.conf
 • Global directives, modules, rules, and templates
 • Facility/Priority-based filters
 • rsyslog Actions
 • rsyslog Templates
 • Configuring logrotate
 • Use logwatch
Troubleshooting
 • Two-phased approach to troubleshooting
 • Operating system logs
 • The dmesg utility
 • Troubleshooting resources
 • Problem causes
 • Boot problems
 • NFS problems
Oracle Cloud Computing
 • Infrastructure as a Service (IaaS)
 • Oracle Private Cloud Appliance
 • Oracle OpenStack for Oracle Linux
 • Oracle Compute Cloud Service
 • Oracle Compute Cloud Service Subscriptions
 • Oracle-Provided Linux Images on the Cloud
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń